Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Verkiezingskrant '18

Archief

Nieuwsbrief 3

Betaalbaar wonen voor jong en oud in Beemster !
Visie op wonen in de Beemster

In 2012, feestjaar in velerlei opzicht, werd de eerste paal geslagen voor nieuwbouw in Zuidoostbeemster én werd de eerste woning opgeleverd. Een veertigtal woningen vormt nu het eerste gedeelte van de nieuwe westkant van het dorp. Geluidsschermen én nieuw asfalt zorgen ervoor dat de A7 voor het gevoel op grote afstand ligt. Stedelijke voorzieningen van Purmerend liggen op loopafstand. Daarmee is wonen in Zuidoostbeemster uniek: kwalitatief goede en betaalbare woningen in een verzorgde omgeving, school en speeltuin om de hoek, de stad op tien minuten lopen, de Randstad op een half uurtje rijden maar tóch buiten wonen. In Middenbeemster is tussen 1982 en 2012 het derde kwadrant bebouwd, ruim van opzet met veel groen en speelvoorzieningen voor de jonge bewoners. Vanaf 2016 wordt de ontwikkeling van het vierde kwadrant, De Keyser, verwacht. Dit wordt een duurzame wijk. Ook  in de hoofdkern van Beemster heeft wonen unieke kwaliteiten. In de kernen Noord- en Westbeemster kunnen kansen worden benut voor beperkte woningbouw. Het open landelijk gebied heeft geen ruimte voor woningbouw.
Twintig jaar geleden heeft de gemeenteraad van Beemster gekozen voor voortzetting van het woningbouwprogramma. De raad koos in de jaren negentig voor uitbreiding van het dorp Zuidoostbeemster. Het heeft een tijd geduurd voordat dit daadwerkelijk gerealiseerd kon worden. In 2008 maakte een nieuw bestemmingsplan nieuwbouw mogelijk. De Beemster Polder Partij heeft vanaf het eerste begin de plannen van harte ondersteund. De laatste zeven jaar heeft het college van B&W met daarin de BPP-wethouder Ruimte en Wonen, deze tot werkelijkheid gebracht. We staan nu voor verdere uitvoering, ondanks alle tegenwind.
Alle voorspellingen over krimp ten spijt, zijn demografen het er nog steeds over eens: in de noordelijke Randstad moeten tot het jaar 2030 nog 300.000 woningen worden gebouwd. Beemster heeft in de afgelopen jaren bewezen daar op zijn eigen schaal een bijdrage aan te kunnen leveren. Bouwen doe je voor eigen (jonge) mensen, maar ook voor diegenen die in een goede traditie staan: de Beemster bevolking wordt al 400 jaar lang steeds ververst met mensen ‘van buiten’, die op slag Beemsterling worden en hun bijdrage willen leveren aan de gemeenschap. Wij willen het mogelijk blijven maken deze zeer belangrijke doorstroming te laten plaatsvinden.
De Beemster bevolking is er van oudsher één van het kopen van een eigen huis. Verdienen aan je eerste woning en dan een grotere stap maken. Met 15% sociale huurwoningen zitten wij aan de lage kant. Maar ook de woningcorporaties kunnen niet meer doen waarvoor zij zijn opgericht, namelijk voorzien in sociale huisvesting. De verzelfstandiging van de corporaties in de laatste decennia heeft geleid tot uitwassen (denk aan Rochdale, Vestia) die nu tot drastische kortingen leiden. Daarmee is er geen geld meer om huurwoningen te bouwen. De stilstand op de woningmarkt is niet alleen een economisch probleem, maar begint ook een sociaal probleem te worden. Jongeren blijven noodgedwongen langer thuis wonen en ouderen kunnen niet verhuizen naar ‘iets kleiners’. Vergrijzing is op zichzelf geen probleem, wél als je in de huisvesting niet het antwoord kunt geven op de vraag. De prijzen zijn nog te hoog, de banken doen niet mee, huren is wachten, niemand komt in beweging.
Het is aan de politiek om hier verandering in aan te brengen. Wij staan voor een evenwichtige woningmarkt, waar huurders, kopers, banken, woningcorporaties en institutionele beleggers in gezamenlijkheid balans aanbrengen. Daar waar partijen niet mee (kunnen) doen, zal de overheid moeten ingrijpen. In onze gemeente staan wij ver van de landelijke politiek af, maar lokaal valt veel te bereiken. Startersleningen, erfpachtconstructies, markthuren en een rechtvaardige verdeling van de sociale woningvoorraad zijn instrumenten die de gemeente kan hanteren voor een goed woonbeleid. Daar waren wij altijd al mee bezig, en daar gaat de Beemster Polder Partij in de komende raadsperiode volop mee aan de slag!
1974-2014  40 jaar Beemster Polder Partij,  uw partner in zelfstandigheid !

Omhoog