Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Nieuwsbrieven 2019
 
Zorg en Welzijn voor jong en oud in Beemster!

De Beemster is een gebied waar van oudsher een sterke samenlevingszin aanwezig is. Dit kenmerkt zich door de vele (buurt- en sport) verenigingen en de betrokkenheid van de inwoners. In deze hechte gemeenschap kennen we elkaar en zetten altijd samen de schouders eronder. Dit zien wij terug bij de vele vrijwilligers die in de Beemster actief zijn.

In Beemster is de participatiemaatschappij van Rutte al jaren een feit. Door de bezuinigingen van het kabinet heeft de gemeente niet meer eindeloze mogelijkheden om overal in te voorzien en doet een beroep op het organiserend vermogen van verenigingen.

Beemster Polder Partij is ervan overtuigd dat de Beemster verenigingen deze rol goed kunnen invullen door samen te werken en elkaar te ondersteunen. Hierdoor ontstaan nieuwe ideeën en mogelijkheden. Beemster Polder Partij wil deze kracht blijven ondersteunen en ook nieuwe initiatieven stimuleren. Met elkaar kunnen wij invulling geven aan de noodzakelijke bezuinigingen om de gemeentelijke financiën gezond te houden, maar behouden wij tevens ons hechte verenigingsleven.
Daaromheen kunnen vrijwilligers een helpende hand bieden, maar ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen hierin een rol vervullen. Hiermee vergroten zij hun kansen op de arbeidsmarkt en de lokale betrokkenheid.

Tieners en jongeren moeten de mogelijkheid krijgen om te participeren in het opzetten en uitvoeren van activiteiten voor hun eigen doelgroep. Deze taak zal in opdracht van de gemeente door Clup Welzijn worden uitgevoerd. Zij zullen inzetten op het versterken van verbanden in de buurt door jonge tieners (onder andere in groep 8) te laten participeren in de buurt door middel van buurtactiviteiten. Daarnaast zullen zij jongeren stimuleren en ondersteunen om het gesprek met bewoners/partijen aan te gaan over het gebruik van de openbare ruimte. Met als doel het bevorderen van de sociale cohesie waardoor overlast en gevoelens van overlast bij buurtbewoners zullen afnemen.

Beemster Polder Partij wil ouderen zo lang mogelijk actief laten deelnemen aan het dagelijks leven. Vanwege de decentralisaties in het sociaal domein en de vergrijzing pleit de Beemster Polder Partij voor een ouderenbeleid. En dit is meer dan zorg alleen. Het gaat om vrijwilligerswerk, deelnemen aan allerlei initiatieven op verschillende beleidsdomeinen zoals cultuur, sport maar ook ruimtelijke ordening. Ouderen kunnen bijzonder waardevol zijn op het gebied van kennis en ervaring voor participatie in de lokale samenleving.

1974-2014 40 jaar Beemster Polder Partij, uw partner in zelfstandigheid !
Omhoog