Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Nieuwsbrieven 2019
 

Nieuwsbrief 4

Voor een bloeiende Beemster poldereconomie !

Al vanaf 1612 staat de Beemster synoniem voor ondernemerschap. Het waren kooplieden die investeerden in de drooglegging van de polder en tot op de dag van vandaag typeert de polder zich door een sterke ondernemersgeest. Dit komt op allerlei verschillende manieren tot uiting. In de eerste plaats zien we ondernemerschap natuurlijk terug in de agrarische sector, een belangrijke economische peiler van de gemeenschap.
De Beemster kent een groot aantal innovatieve agrarische ondernemers in de melkveehouderij, maar ook in de fruitteelt,akkerbouw en glastuinbouw. Verder laten diverse agrarische bedrijven knappe staaltjes van verbreding in hun bedrijfsvoering zien: bed en breakfasts, evenementen, productie en verkoop van streekproducten maar ook zorg taken en kinderopvang. Belangrijk is wel dat het gaat om verbreding die past bij de agrarische omgeving. Bovendien beheert deze sector het landschap in de polder en dient daarmee een belangrijk economisch belang, namelijk als visitekaartje voor bedrijven uit de Beemster met als boegbeeld de producent van Beemsterkaas, CONO.
De economie in Beemster is een netwerkeconomie in de ware zin van het woord. Lokale bedrijven zoeken graag de samenwerking met elkaar en inwoners huren bij voorkeur lokale bedrijven in. Kenmerkend voor de poldereconomie is dan ook de sterke relatie tussen het lokale bedrijfsleven en het verenigingsleven. Daarmee wordt het sociale belang van een florerend bedrijfsleven voor de Beemster gemeenschap aangetoond. Beemster bedrijven sponsoren op veel verschillende manieren de lokale verenigingen, stichtingen en initiatieven. Denk aan de evenementen in het kader van Beemster 400 en de vele activiteiten tijdens de Beemsterfeestweek. De Beemster Polder Partij hecht juist veel waarde aan dit positieve effect van een bloeiend lokaal bedrijfsleven.
Waar op het Hollandse platteland veel winkels moeten sluiten omdat consumenten er niet meer kopen, blijft de middenstand in Beemster op peil. Inwoners van Beemster maar ook van daarbuiten, kopen graag bij de zelfstandige detailhandel. Niet zozeer om de middenstand in leven te houden, maar omdat men hecht aan kwaliteit. Het is niet voor niets dat producten uit de Beemster gewild zijn binnen en ver buiten de polder (goede voorbeelden daarvan zijn Beemsterkaas, Beemsterchocolade en producten van de Beemster Lusthof. Producten uit de Beemster zijn een visitekaartje voor de polder en dragen in die zin bij aan een stukje 'poldermarketing'.
Behalve een goed voorzieningenniveau, zet de Beemster Polder Partij zich in voor groei van verbetering van regionale werkgelegenheid en heeft daarom de ambitie om, passend bij de schaal en identiteit van de polder, ruimte te geven aan bedrijvigheid. Dit is de afgelopen jaren tot uitdrukking gekomen in diverse vastgestelde bestemmingsplannen, de structuurvisie Beemstermaat en beleidsvisies. Daarnaast hecht de Beemster Polder Partij aan veelvuldig contact met de lokale ondernemers en LTO. Voor onze fractieleden vormt dit contact een belangrijke informatiebron om politiek te kunnen anticiperen op zaken die ondernemers in de polder bezig houden.
Natuurlijk ontkomt ook de Beemster poldereconomie niet aan de economische crisis. Maar juist de traditionele sterke ondernemersgeest en het denken in kansen, maakt dat bedrijven uit de Beemster bij uitstek in staat zijn om in deze tijd te innoveren en minstens net zo belangrijk: om werkgelegenheid te creëren door middel van sterk ondernemerschap. De Beemster Polder Partij staat pal voor een bloeiende poldereconomie en zet zich daar ook na de komende gemeenteraadsverkiezingen volop voor in!

1974 - 2014      
   40 jaar Beemster Polder Partij, uw partner in zelfstandigheid !
Omhoog