Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Verkiezingskrant '18

Archief

 
Nieuwsbrief nr. 6
Speelruimte nodig in de polder!


Spelen is voor iedereen de beste wijze om elkaar te ontmoeten, te ontdekken, dingen te vergeten en om te bewegen.
Bij spelen denken we altijd aan kinderen. Maar behoefte aan bewegen en ontmoeten is er bij alle leeftijden. Juist die centrale plaatsen in de polder waar een bal kan worden getrapt, over een boom kan worden gekropen en waar jong en oud elkaar ontmoeten, daar kun je in deze grote open polder niet genoeg plekken voor maken.
Door daar ingewikkelde en kostbare toestellen in op te nemen, vervaardigd uit samengestelde onnatuurlijke materialen wordt het speelterrein stap voor stap gekaapt en verengd tot een domein dat volgens formele regels en wetten beheerd moeten worden door professionals.
Dat is precies niet de richting waar de BPP in dacht toen zij de voorgestelde oude weg van de portefeuillehouder nogmaals met 5 jaar met € 50.000 per jaar verlengd zag. Nu na 15 jaar voorstellen doen om eens een andere weg in te slaan voor het beheer van de openbare ruimte vond de BPP het wel genoeg. De woorden die door andere partijen vervolgens in de mond worden gelegd dat er bij nieuwbouw dus helemaal geen speelterrein moet komen zijn dan ook geheel voor hun rekening. Het bewijst dat zij nog niet de stap naar het teruggeven van de buitenruimte aan de bewoners hebben kunnen maken.
Nu in een tijd dat voor een duurzame meerjarenbegroting de belastingen met bijna 60% verhoogd zouden moeten worden is het ook goed om eerst te snoeien in het oude beleid. Dit oude beleid kost namelijk ook veel ambtelijke tijd en dus geld. Als Beemster inwoners zelf stap voor stap het beheer van die buitenruimtes weer oppakken, dan is daar heel veel beweging, ontmoeting, ruimte voor eigen invulling en dus ontdekken mogelijk. Dat is wat wij voorstaan. Niet van boven opgelegd maar fijn zelf en met elkaar bepalen zonder te veel bureaucratie.

Het zal nog een harde dobber worden om hier politiek een lijn in te krijgen. Politiek is altijd bang voor haar achterban. Dat is dus in dit geval een slechte raadgever. 
We gaan voor een zelfstandige en sterke Beemster gemeenschap waar participatie in veel gedaanten vorm gaat krijgen. Daar moet het gemeentebestuur en dus ook de gemeenteraad het voorbeeld in geven. Dan wordt het ook voor de bewoners een veilige stap om initiatieven  te gaan ontplooien en op de aangewezen locaties voor jong en oud speelruimte te creëren.
Wij zien in het voorjaar 2018 graag hoe de bewoners hierover denken door middel van hun stem.