Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Verkiezingskrant '18

Archief

 

  Beemster gasvrije gemeente in 2030?

Het gas raakt op, Co2 uitstoot moet omlaag, in 2024 asbestvrije daken,
in 2025 enkel nog elektrisch rijden, Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2025 afronden waardoor aanleg riolering, of alternatief, in buitengebied. Dan hebben we het nog niet over de oplossing die gezocht moet worden om Breedband door de polder aan te leggen met 100% dekking.
Hier een greep uit onderwerpen die in de nabije toekomst onderdeel uit gaan maken van de samenleving.
Hoe reëel is dit, wat gaat het kosten, wie gaat dat betalen?
Die vragen mag je je gaan stellen wanneer al deze wensen uitgevoerd moeten gaan worden binnen de daarbij genoemde termijnen.

Motie Beemster aardgasvrij in 2030 in Beemster door PvdA/ GL gesteund door D66 en CDA!
Wethouder duurzaamheid  doet oproep om deze motie in te trekken omdat deze niet uitvoerbaar is.

Beemster Polder Partij heeft deze motie niet gesteund en is van mening dat je naast de aandacht voor genoemde onderwerpen óók aandacht moet hebben voor de wijze waarop je binnen termijnen met goede alternatieven tot deze milieubesparende maatregelen kan komen.
In 2030 een aardgasvrije gemeente is voor de bestaande bebouwing en nog meer voor de bestaande bebouwing in het buitengebied een omschakeling die financieel grote gevolgen heeft voor de betrokkenen.
Dit nog los van de zoektocht naar duurzame vervanging van bronnen om de voorzieningen in stand te houden/ brengen.
BPP is van mening dat je deze zaken in de juiste volgorde aan moet pakken en eerst met uitgewerkte alternatieven moet komen binnen een tijdsbestek welke voor zowel gebruikers als leveranciers nieuwe bronnen tot een betaalbaar model moeten kunnen afnemen of aanbieden.
Dan creëer je draagvlak bij bewoners en bereik je dat doelstellingen gehaald kunnen worden.
Vanuit het rijk is aangegeven dat we in 2050 energieneutraal/ nul op de meter zullen moeten anticiperen, dit lijkt ver weg maar een omschakeling van deze grootte vraag veel tijd.
Als we eerst beginnen met nieuw te bouwen woonwijken aardgasvrij te gaan bouwen. Dat betekent voor Beemster met een areaal te bouwen woningen pakweg 1200 stuk een grote stap in de goede richting. De koper weet wat hij krijgt voor wat hij betaald, spreekt ook een stuk makkelijker met financieerders bij aankoop.
Ga dan in de bestaande wijken in gesprek met eigenaren/ woningcorporaties hoe je collectief aan de slag kan en betaalbaar naar gasvrij kan.
Zoek voor de verspreide woningen en (agrarische)bedrijven in het buitengebied naar een in tijd en omschakeling, betaalbare, passende oplossing dan heb je de termijn zoals door het rijk in beeld al snel nodig om het gewenste resultaat te bereiken.
Ook de provincie geeft aan om vanaf 2035 in te zetten op deze omvangrijke omschakeling.

Beemster gasvrij in 2030 is een niet haalbare doelstelling!