Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Nieuwsbrieven 2019
 
 

Speech Nico de Lange
t.g.v. afscheid wethouder Han Hefting

Geachte raad, college, aanwezigen op de publieke tribune, de kijkers thuis en in het bijzonder Han, Ellen, Doortje en aanwezige familieleden,

Bij deze bijzondere raadsvergadering richt ik mij als nestor van de raad namens alle raadsfracties tot de aftredend wethouder en daarna als fractievoorzitter van de Beemster Polder Partij tot de hr Han Hefting.

Beste Han,
Nu ruim 10 jaar geleden, om exact te zijn op 13 april 2006, ben jij benoemd tot wethouder namens de Beemster Polder Partij in het college van B&W  van de gemeente Beemster.
Op 19 april 2016 heb je in de raadsvergadering je afscheid per 1 september aangekondigd.
In deze 10 jaar ben jij een excellent vertegenwoordiger en bestuurder van de gemeente geweest. Eerst 8 jaar als wethouder Ruimtelijke Ordening en daarna als wethouder Sociaal Domein.
Gedurende de 8 jaar als wethouder RO heb je gewerkt aan de inbedding van de werelderfgoedstatus van De Beemster in de ruimtelijke ordening. De waarden van de 17e eeuwse droogmakerij vertaald in 21e eeuwse RO-termen. Via het project Des Beemsters is de basis gelegd voor een blijvende ontwikkeling van een levend werelderfgoed, vastgelegd in duidelijke spelregels. Onze gemeente heeft nationaal en internationaal aanzien verworven met deze aanpak.
Deze aanpak heb jij Han als wethouder op een geheel eigen en uitstekende wijze uitgedragen. Je enthousiaste en gedreven presentaties staan bij velen nog goed op het netvlies.
In de huidige bestuursperiode staan de decentralisaties in het Sociaal Domein centraal. Dit is het belangrijkste thema in deze bestuursperiode met veel complexe vraagstukken. Deze uitdagende en zware portefeuille heb je op je genomen en je bent er met voortvarendheid mee aan de slag gegaan.
Je hebt de gemeente door de eerste en meest lastige jaren geloodst.
De overstap van de portefeuille RO naar de portefeuille sociaal domein is groot geweest. Bewonderingswaardig is jouw gave om snel goed ingevoerd te zijn in dossiers. Ook bij je huidige portefeuille heb je in korte tijd laten zien dat je weet waarover je praat.
Wij kennen je ook als een begenadigd en zeer gevat spreker met een goed gevoel voor humor. Dit gaan we missen in de vergaderingen maar ook in de informele contacten daarom heen.
We kennen je ook Han, als iemand die niet over 1 nacht ijs gaat. Je hebt weliswaar een duidelijk beeld over wat je wilt maar hoort ook graag wat anderen ervan vinden. Deze benadering en jouw inzet voor het vinden van innovatieve oplossingen is een aanpak die aanspreekt en navolging verdiend.
In je ontslagbrief noem je het project Des Beemsters, het bestuurlijk mogelijk kunnen maken van de bouw van de nieuwe kaasmakerij van de Cono, als een hamerstuk door de raad. De start en voltooiing van woningbouwprojecten als  de vastgelopen ontwikkeling van het 3e kwadrant, plan Leeghwater, weer op gang te brengen. Daarna de ontwikkeling de Nieuwe Tuinderij in ZOB en als laatste plan de Keijser in Middenbeemster vaak onder moeilijke omstandigheden maar het resultaat is bekend.
Op deze zaken mag je met recht trots zijn op het resultaat van je grote inzet, door kennis en sociale vaardigheden.
Je wist met het instrument Werelderfgoed en het daarop afgestemde beleid het evenwicht te vinden tussen behoud en ontwikkeling, streng op behoud, ruimte voor maatwerk. CONO is daar letterlijk het grootste voorbeeld van. Wie durft er uit de lijn midden in de polder een “doos” neer te zetten en dat zonder een bomen partij of andere aanvullende maatregelen.
Ook de provincie is hier enthousiast over en het geeft aan dat er nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn binnen de afgesproken kaders en onderliggende documenten als je daarnaast ook streng bent op de behoudskant.

Het zijn van lokaal bestuurder is jou op het lijf geschreven. Zichtbaar heb je genoten van het wethouderschap. De keuze die je nu maakt respecteren we uiteraard en begrijpen we ook. Ik heb er alle vertrouwen in dat ook het zelfstandig ondernemerschap succesvol gaat worden.

Beste Han, namens de raad bedank ik je voor je jarenlange inzet als wethouder van deze mooie gemeente en voor de verantwoordelijkheden die je daarmee op je hebt genomen. Veel succes bij je nieuwe uitdaging.
Als raad wensen we jouw en je naasten, al het goede en geluk in de nabije en verdere toekomst.
We hebben een afscheidcadeau namens de raad als blijk van waardering en herinnering aan deze mooie periode.
Dat straks,

Als fractievoorzitter en vertegenwoordiger van de BPP ga ik nog even kort in over hoe het is begonnen, het was in het traject om te komen tot behoud van het gemeenschaphuis de Kerckhaen in Westbeemster.
Samen met jouw, Andre, Hans en ondergetekende waren we zover dat deze intensieve klus bijna was geklaard en we wat tijd hadden om over andere zaken te praten.
Zo kwam ik er al snel achter dat met college verantwoording voor de BPP in het verschiet, jij voor ons de juiste man zou kunnen zijn. Het heeft binnen de partij wel wat voeten in de aarde gehad. Een “import Beemsterling” als wethouder voor onze lokale partij? Overtuigend als je was, uiteindelijk ben je voorgedragen  en op 13 april 2006 werd je geïnstalleerd als 1e wethouder voor de BPP.
Met genoegen denk ik terug aan de begin periode waar wij samen op de zaterdag ochtenden door onze mooie polder reden om “kennis” te maken met wat, waar en hoe. Dit duurde niet lang, binnen enkele maanden vertelde je mij over plek plaats en ontwikkeling en de ontdekkingsreis met de rondritten stopte dan ook al snel.
Met het aangaan van collegeverantwoording maakte de BPP een omslag van een lokale groepering naar een heuse politieke partij met de daaraan verbonden verantwoordelijkheden.
Ook stond je aan de basis van het huidige ambtelijke samenwerkingsmodel met onze buurgemeente en hoewel waakzaam, dit heeft ons tot nu goeds gebracht. Met alle betrokkenen zal BPP dit in de toekomst koesteren en verder uitbouwen.
Niet onvermeld mag je privé situatie, vanuit je vorige baan binnen het bankwezen kreeg je met het wethouderschap meer tijd om je gezinstaak te organiseren. Dit bleek vaak lastig maar je kon dit goed inpassen en je rol als echtgenoot vader en mantelzorger was goed te combineren met je taak als bestuurder van onze mooie polder.
Han, net als in 2006 gaf je aan een nieuwe uitdaging te willen en dat respecteren wij. BPP is je dankbaar voor deze 10 jarige periode, we komen hier in kleiner comité nog op terug en hopen en vertrouwen erop dat je op de achtergrond nog veel gaat bijdragen aan wat goed is voor onze gemeenschap.


Nico de Lange, nestor van de raad.                                        30 augustus 2016