Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Nieuwsbrieven 2019
 

Afscheid en een nieuw begin...
wisseling van de wacht op de wethouderszetel

Barbara Jonk-de Lange benoemd tot wethouder
Middenbeemster, 7 september 2016

Barbara Jonk-de Lange is tijdens de raadsvergadering van de Gemeente Beemster op 6 september benoemd tot wethouder namens de Beemster Polder Partij. Ze is hiermee de opvolgster van de heer G.H. (Han) Hefting.
Barbara Jonk woont in Zuidoostbeemster en was sinds 2014 raadslid voor de Beemster Polder Partij. Daarvoor, vanaf 2010, was zij ook al commissielid voor deze partij.
Door deze benoeming maakt zij de overstap naar het college van burgemeester en wethouders.
Door haar benoeming ontstaat een vacature in de gemeenteraad. Voor deze vacature wordt de voorgeschreven procedure voor de benoeming van een nieuw raadslid gevolgd.
De nieuwe portefeuilleverdeling tussen de collegeleden is nog niet bekend. Het college neemt hierover binnenkort een besluit.
(Zie het interview: 'Barbara Jonk aan de tand gevoeld over toekomstig wethouderschap' op deze site)

Han Hefting nam afscheid
Op dinsdag 30 augustus nam de raad tijdens een bijzondere raadsvergadering officieel afscheid van wethouder Han Hefting.

Namens de gemeenteraad van Beemster vertolkte Nico de Lange, als nestor van de raad en als fractievoorzitter van de BPP aller gevoelens van waardering voor de scheidende wethouder.
(Lees de speech)

Lees ook het verslag van de bijzondere raadsvergadering bij het afscheid van wethouder Han Hefting (klik hier)

 

Niek Konijn benoemd tot commissielid namens de Beemster Polder Partij Tijdens raadsvergadering van 6 september werd tevens N.C.J. (Niek) Konijn benoemd tot commissielid namens de Beemster Polder Partij.
Ter verduidelijking: Een commissielid is anders dan een raadslid; hij/zij wordt namelijk niet gekozen op basis van verkiezingen, maar benoemd op voorstel van een raadsfractie. In die hoedanigheid kan de persoon deelnemen aan het politieke debat in de raadscommissie en zo volop meepraten over zaken die van belang voor Beemster zijn. De politieke besluitvorming vindt uiteindelijk plaats in de gemeenteraad door de 13 raadsleden die Beemster heeft.
In 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en de functie van commissielid is een prima mogelijkheid om te oriënteren of voor te bereiden op een mogelijk toekomstig raadslidmaatschap.

Bij Beemster zijn naast de heer Konijn, 4 andere commissieleden: de heer H.W.E.Ö. (Harry) Heijmans namens D66, de heer W.J. (Wim) van Twisk namens de VVD,  mevrouw A.A. Fabriek-Buijs namens het CDA en de heer P.C. (Peter) de Waal namens PvdA/GroenLinks. De 5 raadsfracties van Beemster hebben ook steunfractieleden die aan het fractieberaad deelnemen. Deze rol kan ook een opstap zijn naar het commissie- en/of raadslidmaatschap.

College weer op sterkte
Met de benoeming van de nieuwe wethouder Barbara Jonk is het college van Burgemeester en Wethouders weer voltallig.
v.l.n.r.
Burgemeester Joyce van Beek
Wethouder Barbara Jonk
Wethouder Dick Butter
Wethouder Aagje Zeeman