Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Nieuwsbrieven 2019
 
 
Tot er iets op haar pad kwam....
Barbara Jonk aan de tand gevoeld over toekomstig wethouderschap
Middenbeemster/Zuidoostbeemstger, 30 juni 2016

'Aan de tand gevoeld!': zo was het Barbara Jonk-de Lange te moede toen ze voor de allereerste keer werd geïnterviewd om te vertellen over haar voornemen per 6 september wethouder van Beemster te worden. Ze hoopt dat aan haar de portefeuille van de scheidende wethouder Han Hefting zal worden toebedeeld, want ze is zeer betrokken bij alles wat zich op sociaal-maatschappelijk gebied voordoet.
Geheel onbekend zal ze voor velen niet zijn, want ze heeft zich al jaren ingezet voor de gemeenschap. Eerst bij de Beemster Gemeenschap, waar ze voor de volle honderd procent actief was bij de Sectie Welzijn.
Omdat de politiek haar hevig interesseerde, wat in haar familie al niet zo heel bijzonder is, werd ze uitgenodigd om eens bij een vergadering van de Beemster Polder Partij aanwezig te zijn. "Het sprak mij enorm aan. Een hele open partij met lage drempel. Mensen uit de polder met diverse achtergronden die uiteindelijk elkaar vinden in standpunten en ook nieuwe ideeën en inzichten durven te presenteren." Dus werd ze lid van deze partij en bezocht uit politieke interesse ook commissie- en raadsvergaderingen. Daar bleek haar, dat er veel meer achter zit dan ze zomaar had gedacht. Bijvoorbeeld, dat besluiten weloverwogen worden genomen en dat veranderingen vanuit het rijk ook worden doorgevoerd. 
Begin 2009 kreeg ze de kans om een cursus politiek binnen de BPP te volgen, waarbij ook discussies werden gevoerd. Ze was de eerste die zich hiervoor aanmeldde en de cursusleider was niemand minder dan wethouder Hefting hemzelf. Bij hem heeft ze veel opgestoken. Nico de Lange en Leo Schagen hebben natuurlijk ook hun steentje aan haar vorming tot raadslid bijgedragen.

Ze bleek zich al snel te ontwikkelen tot een politiek 'dier' en toen in 2014 van het bestuur de vraag kwam of zij in het zicht van de gemeentelijke verkiezingen zich beschikbaar wilde stellen voor een verkiesbare plaats op de kieslijst. Dat leek haar best een uitdaging, waar ze op wilde ingaan.  Ze wist zich al gewapend met de kennis, die ze had opgedaan tijdens het meedraaien als fractieassistent.  Na de verkiezing waar voor de BPP vier zetels in de raad in te nemen waren, werd Barbara fractielid. In de afgelopen twee jaar heeft ze zich in het raadswerk verdiept. Haar inzicht en vermogen om naar anderen te luisteren, veel te lezen en vragen te stellen maakten indruk. 

Toen Han Hefting aankondigde na zoveel jaren te willen stoppen als wethouder, lag bij de Beemster Polder Partij de naam Barbara Jonk al snel op de lippen. Het voorstel om eens serieus te gaan denken over een wethouderschap kwam voor Barbara echter als een donderslag bij een heldere hemel. Het was een toekomst waaraan ze meende nog lang niet toe te zijn. Ze had ook totaal niet gemerkt dat haar fractie en bestuur al lang in de gaten hadden, dat ze als politica tot meer in staat zou zijn dan als gewoon raadslid.
Het was nu zaak haar te overtuigen dat ze het moest doen. Haar fractie en bestuur van de partij maakten haar duidelijk dat het geen grapje was en dat ze er alle vertrouwen in hadden, dat ze het zou kunnen.

Keerpunt
Ook haar leermeester Han Hefting waar ze enorm veel van geleerd heeft, verzekerde haar, dat zij met haar inzet en wil om te leren en overtuigend wist over te komen de juiste persoon op de juiste plaats zou zijn in het College van B & W Beemster. Burgemeester Joyce van Beek, tenslotte raadde haar aan het te proberen. En, omdat Barbara gelooft dat je iets moet doen als het op je pad ligt, stemde uiteindelijk in.
En ach.... eigenlijk kwam het haar eigenlijk wel goed uit. Ze had al vaker het gevoel dat haar baan als doktersassistente haar geen uitzicht bood op verdere ontplooiing. Juist nu voor haar dochters de basisschoolleeftijd al spoedig helemaal tot het verleden behoort en ze beginnen uit te vliegen, merkte ze, dat ze zelf ook wel een keerpunt in haar leven wilde." Het lag blijkbaar op mijn pad", vertelde ze. "Ik voelde me gesterkt door de positieve reacties en aanbevelingen. Bovendien had ik al diverse cursussen gevolgd, die voor een politieke toekomst van belang zijn, zoals management en bestuurskunde en vergadertechnieken."

Altijd beschikbaar zijn 
Daarom hakte ze de knoop door. Met pijn in haar hart nam ze ontslag bij haar werkgever om haar handen helemaal vrij te hebben en zich voor te bereiden op de taak die nu op haar wacht. "Ook al werkte ik maar twee dagen in de week in die kleine praktijk: ik realiseerde me dat het toch lastig was om te combineren met de op mij wachtende taak. 
Als wethouder moet je altijd gewoon beschikbaar voor een bezoek aan een bedrijf, een onverwachte vergadering of een gesprek met ambtenaren. Dan kan je niet zomaar je werk in de steek laten. Ook in de maanden voor mijn benoeming wilde ik mijn handen vrij hebben".

Ouderenbeleid
Eén van de taken in de portefeuille, die ze graag zou willen beheren, is het ouderenbeleid. Als sociale activiteit vervult ze naast haar werk en haar gezin, (dat bij haar altijd grote prioriteit heeft), ook regelmatig een taak als vrijwilliger bij het koffie-uurtje voor ouderen in Zuiderhof. "Daar hoor je altijd heel veel prachtige verhalen, maar ook over vereenzamen. Zuiderhof is namelijk veranderd. Er komen nieuwe bewoners vanaf 55 jaar en die zijn nog aan het werk. Het gevolg is dat de mensen die hier al jaren wonen geen nieuwe contacten met de buren meer opbouwen." Ze heeft gemerkt dat er steeds minder ouderen komen voor een kopje koffie en een praatje met elkaar.
Daarom bleek ze zeer geïnteresseerd te zijn in het project Samenkracht, dat door Wonen Plus is opgepakt. Met Samenkracht wordt geprobeerd kwetsbare mensen zo lang mogelijk uit de zorg te houden en hen thuis te helpen. Vrijwilligers komen dan eerst een praatje maken om te kijken of er mogelijkheden zijn oplossingen voor deze eenzame mensen te vinden. !

Er valt voor Barbara in de komende vakantieperiode dus nog heel wat aan te pakken om zich de achtergronden van alle lopende stukken eigen te maken, maar ze zal zeker nog wel kunnen rekenen op de steun van Han Hefting met zijn enorme politieke en bedrijfservaring. Maar aanpakken zit er bij haar van huis uit ook al in. Zij heeft jaren haar vader Jan de Lange in de slagerij geholpen met het bedienen van de klanten. Daar kennen we haar dus ook wel van!

Barbara veel succes toegewenst!