Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Nieuwsbrieven 2019
 
Afscheid wethouder Han Hefting
tijdens bijzondere raadsvergadering
Middenbeemster, 30 augustus 2016
Op dinsdag 30 augustus nam de raad tijdens een bijzondere raadsvergadering officieel afscheid van wethouder Han Hefting. Het natuurlijk onmogelijk om alles wat tijdens deze middag uitgesproken werd volledig te beschrijven, maar gelukkig bestaat de mogelijkheid om deze op internet te bekijken. (zie bijzondere raadsvergadering)
Ter gelegenheid van dit afscheid was de scheidende wethouder met familie, vrienden en speciale genodigden in het front van de raadsopstelling een zetel toegewezen. De overige genodigden vulden de raadszaal tot op de laatste plek. Hefting heeft zich in de tien jaar als wethouder namens de Beemster Polder Partij voorgedragen een gewaardeerde positie bekleed.
Bij de opening van deze bijzonder raadsvergadering mocht Hefting nog even zijn plaats aan de raadstafel innemen.
In haar welkomstwoord vertelde burgemeester Joyce van Beek, dat op uitdrukkelijk persoonlijk verzoek van de scheidende wethouder voor hem op deze middag een plek in het programma was ingeruimd voor een minisymposium en dat daarvoor mevrouw Marinka Steenhuizen was uitgenodigd om het belang van Beemster als Werelderfgoed nog eens te benadrukken. Hefting heeft als wethouder Ruimtelijke Ordening met haar in het Team Werelderfgoed Beemster gewerkt aan de inbedding van de werelderfgoedstatus van Beemster.

Steenhuizen gebruikte een Powerpoint presentatie waarbij ze terugblikte op de vrij lang en betrokken samenwerking met de werelderfgoedwethouder, zoals ze hem noemde, maar ook de naam en faam van oud-burgemeester Brinkman als Werelderfgoed-burgemeester werd door haar nog even benadrukt. In haar presentatie stelde ze dat het voor Beemsterlingen bijna een cliché was geworden. "Iedereen hier is zich er intussen van bewust in een Werelderfgoed te leven, maar er zijn ook aanwezigen die daarover nog niet zoveel weten." Ze vergeleek de 17de eeuwse droogmaking van de Beemster met zijn sublieme waterbouwkundige kwaliteit en maatschappelijk ontwerpkracht met de Deltawerken van de 20ste eeuw: beide leidden tot nut, plezier schoonheid.
Oud-burgemeester Brinkman als erevoorzitter van werelderfgoed haalde het zakhorloge van zijn opa te voorschijn. Hij beschouwde dit als een metafoor, waarbij de waarde wordt bepaald van iets waaraan gehecht wordt, maar verder niets oplevert. Hij vergeleek het met het beschermd dorpsgezicht van Middenbeemster, het idyllische Marktplein: "Een plak asfalt zou meer profijt opleveren, maar we laten de hekken staan en als iemand daaraan probeert te komen, dan heb je al snel protest; eigenlijk zouden we in het midden van het marktplein de lindeboom terug willen hebben..." en dat geldt bijvoorbeeld ook voor het Binnenhof in Den Haag. We hechten immers grote waarde aan het historisch belang die dit vertegenwoordigt en we hebben het geld er voor over."

De volgende spreker was Nico de Lange, nestor van de raad en fractievoorzitter van de Beemster Polder Partij. "Wij kennen je ook als een begenadigd en zeer gevat spreker met een goed gevoel voor humor. Dit gaan we missen in de vergaderingen maar ook in de informele contacten daarom heen.
We kennen je ook Han, als iemand die niet over één nacht ijs gaat. Je hebt weliswaar een duidelijk beeld over wat je wilt maar hoort ook graag wat anderen ervan vinden. Deze benadering en jouw inzet voor het vinden van innovatieve oplossingen is een aanpak die aanspreekt en navolging verdient." Hij bood namens de raad een present in de vorm van een boek aan. (Zie de tekst van de speech)
Burgemeester Joyce van Beek noemde Hefting een a-typisch bestuurder, maar ook een a-typisch voor de Beemster Polder Partij. "Je woonde wel in de Beemster maar toch, ook al had je geen ervaring, durfde de BPP het je het aan. Het was een hele verandering voor jezelf om vanuit het bankleven je aan de lokale politiek te wagen." Van Beek voegde er aan toe, dat Hefting zich in de afgelopen periode zeer gewaardeerd heeft gemaakt, al was niet altijd iedereen even blij met besluiten die hij als wethouder had genomen. "Je kon iedereen boeien en overtuigen". Ook stelde ze vast, dat hij er, -eveneens a-typisch- eerder jonger dan ouder op was geworden. De burgemeester nodigde hem daarop uit naar voren te komen, waarna zij hem de zilveren penning, de hoogste Beemster onderscheiding opspeldde.

Voor de laatste keer mocht Hefting als wethouder aan de sprekerstafel zijn woordje doen, al dacht hij wel in de toekomst nog eens terug zullen komen uit hoofde van zijn kennis over het Werelderfgoed. Hij bleek zijn afscheidstoespraak voornamelijk in zijn hoofd te hebben en sprak uit de losse pols, maar gedreven over het feit, dat hij genoten heeft van zijn werk als wethouder. Toch kwam er de tijd dat hij zich afvroeg of hij dit nog tien jaar zou willen voortzetten. Daarom besloot hij een andere weg in te slaan, die van zelfstandig ondernemer. "Ik voel me dankbaar dat ik in de rol van wethouder mijn bijdrage heb mogen leveren." Hij is er van overtuigd , dat zijn portefeuille Sociale Zaken bij zijn opvolger Barbara Jonk-de Lange in goede handen zal zijn.