Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Verkiezingskrant '18

Archief

 

Speech N.de Lange, nestor van de raad van Beemster, uitgesproken tijdens de speciale raadsvergadering
t.g.v. de installatie van burgemeester J. van Beek

Burgemeester, namens de gemeenteraad feliciteer ik u met de benoeming en heet ik u nogmaals van harte welkom. Zoals bij het afscheid van uw voorganger wil ik u in deze toespraak ook graag  tutoyeren?

Beste Joyce, je komst markeert de bestuurlijke zelfstandigheid van onze gemeente. Een zelfstandigheid die wij willen behouden voor dit prachtige werelderfgoed. Van groot belang hiervoor is een goed samenspel tussen de raad, het college, de burgemeester, de Beemster gemeenschap en de externe relaties.  
De raad heeft vastgesteld, dat in dit samenspel, de burgemeester vooral een netwerker en verbinder moet zijn. Dit zijn kernkwaliteiten die wij bij jou herkennen en waarvoor wij als raad unaniem ons vertrouwen in je hebben uitgesproken.
Je hebt hiervoor een duidelijke visie vanuit het werken als team. Deze aanpak zet anderen in zijn kracht en hiermee worden de beste resultaten geboekt.
Deze visie heb je eerder, met een Beemster bal in de hand, aan de vertrouwenscommissie gepresenteerd. Dit was een inspirerende en krachtige metafoor. Deze bal zal ik je zo meteen teruggeven met de opdracht om die nog vaak te gebruiken in je rol van burgemeester richting inwoners, verenigingen, bedrijfsleven en instanties.
Ik geef je hierbij mee, dat een goede burgemeester niet de man of de vrouw van het doelpunt is, maar van de voorzet.
Deze bal symboliseert ook de bestuurscultuur van Beemster. In mijn toespraak bij het afscheid van je voorganger, Harry Brinkman, sprak ik hier al over. Beemster heeft een bestuurscultuur waarbij niet op de man maar op de bal wordt gespeeld. Wij hebben er vertrouwen in, dat jij deze cultuur ook goed zult bewaken.
Over cultuur en geschiedenis gesproken. De gemeente Beemster bestaat inmiddels 403 jaar. In al deze jaren heeft Beemster uitsluitend mannelijke burgemeesters gehad. Je bent dus de eerste vrouwelijke burgemeester van onze gemeente. We hadden allemaal het idee dat dit er eens van moest komen en nu is het dan zover. Hiermee sta je bij wijze van spreken al met 1 nul voor.
Van oorsprong ben je afkomstig uit Noord-Holland maar momenteel woonachtig in Leusden. Hoewel dit een mooi deel van Nederland is, spreekt de raad de wens uit, dat je zo snel mogelijk weer terugkeer naar Noord-Holland en daarbij spoedig een gepaste woning mag vinden in onze gemeente. In ieder geval binnen het jaar dat hiervoor staat. Dit is belangrijk voor de Beemster gemeenschap maar ook voor jouw in deze functie.
Beste Joyce, de raad is ervan overtuigd dat je met veel inzet en plezier gaat werken als burgemeester van onze gemeente. Wij wensen jou een gelukkige en succesvolle tijd toe in Beemster.
Ik draag dan nu graag de bal en het voorzitterschap van de gemeenteraad aan je over. Als teken van dit voorzitterschap overhandig ik je de voorzittershamer.
Namens gemeenteraad van Beemster bij de installatie van Joyce van Beek tot burgemeester van Beemster