Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Nieuwsbrieven 2019
 
Mart Bakker gaat als voorzitter BPP
de kar weer trekken
19 juni 2015

In de op 8 juni gehouden ledenvergadering van de Beemster Polder Partij heeft een bestuurswisseling plaats gehad. Voorzitter Dick Langerijs is teruggetreden als voorzitter en heeft aan Mart Bakker de voorzittershamer overgedragen. Dick blijft overigens wel bestuurslid.
In verband met verblijf in het buitenland heeft ook Martine Bakker zich teruggetrokken. Omdat niemand van de ledenlijst naar voren trad om haar opengevallen plek in te nemen, besloot Bakker deze functie eveneens maar te behartigen. Hopelijk is dat slechts tijdelijk.
Van Bakker kan je wel zeggen dat hij gepokt en gemazeld is waar het de BPP betreft. De partij bestond in 2014 40 jaar en hij was de allereerste voorzitter. In de achterliggende 40 jaren heeft hij ook twee termijnen als raadslid meegedraaid. En nu gaat hij voor de tweede keer het bestuur van de BPP als voorzitter aansturen.

Vader Ab Bakker
Bakker heeft het ontstaan en floreren van de Beemster Polder Partij van dichtbij meegemaakt. Het was namelijk zijn eigen vader Ab Bakker, een in zijn tijd bekende Beemster politicus, die groot hart had voor de gemeenschap. Van nature was Ab iemand, die een groot gezag afdwong en hij was lid van de PvdA Beemster. Hij had wel degelijk politieke ambities en het had maar een haar gescheeld of hij was de Haagsche politiek binnen gelopen; slechts twee stemmen scheidden hem voor een zetel in de Tweede Kamer. Maar in 1975 keerde hij de kont tegen de krib toen hij door zijn partij, de PvdA Beemster, op een niet verkiesbare plaats voor de Beemster Gemeenteraad werd gezet. Dat 'pikte' Bakker gewoon niet en daarom besloot hij maar een eigen Beemster partij op te richten, een beetje rechtser dan de PvdA, een partij waar vooral agrariërs het voordeel van in zouden zien: de Beemster Polder Partij.
En een regelaar, zoals hij altijd al was, besloot hij zijn familie er voor in te zetten. Zijn zoon Mart spande hij voor het voorzitterskarretje. En ach, Mart, toen nog geen dertig leek het wel wat. Samen met zijn vriend Klaas Brand zetten ze zich daar helemaal voor in.

BPP meteen op twee
Nog voelt Mart Bakker de smaak van de overwinning dat hij na de eerste gemeentelijke verkiezingen in 1975 voor de BPP maar liefst twee van de dertien raadszetels kon binnen halen. Daarna werden het drie raadszetels, maar van meedoen in de coalitie was nog geen sprake. Dat lukte wel in 2006 toen de BPP vijf zetels in de wacht sleepte. Tijdens de verkiezingen in 2014 raakte de BPP weliswaar een zetel kwijt, maar met vier raadsleden is de BPP toch steeds de grootste partij. Mart Bakker was vanaf 2006 twee periodes lang raadslid voor de BPP in Beemster.

Door ziekte van een werknemer in 2012 koos Bakker voor een langzame afbouw van zijn bedrijf aan de Purmerenderweg. De kassen staan inmiddels leeg, maar er blijven toch nog altijd zaken te regelen, dus is hij regelmatig in zijn kantoor te vinden."Het was ons levenswerk. Op deze plek hadden mijn vader A.C. en zijn broer D. Bakker oorspronkelijk een fruitbedrijf, tevens een tuinderij. Rond 1950 was er een heel koude winter en zijn de fruitbomen allemaal bevroren", zegt Mart. "Toen zijn we overgegaan op teelt in kassen. Buiten tegen de dijk kwam ook een enorm bassin om regenwater op te vangen en dat staat nu leeg. Ach, ik ben nu 70 en het is wel goed geweest zo"
Na het stoppen van zijn bedrijf heeft hij weer wat meer tijd om andere dingen te doen. Het is dus niet zo gek, dat hij na wat aandringen toch besloot weer het voorzitterschap van de BPP te aanvaarden hoewel hij het eigenlijk van de zotte vindt, dat niemand anders zich beschikbaar wilde stellen. Het is een activiteit die voor hem niet vreemd is: " Eigenlijk ben er ik al die jaren steeds als bestuurslid bij betrokken geweest. Ik heb Martine geholpen met het secretariaat en daarom is het wel makkelijk dat er voorlopig nog even naast te doen."

Fractieperikelen
Mart vindt het wel zorgelijk dat zo weinigen meer een politieke functie begeren. "We hebben nog steeds goede bestuurders binnen onze partij, maar het is maar de vraag of Nico de Lange en Leo Schagen nog weer een volgende bestuursperiode ambiëren. Irene Fidder heeft als fractielid bedankt en een ander veelbelovend kandidaat raadslid kan vanwege zijn werkzaamheden bij een naburige gemeente niet optreden als fractielid. Ook zijn we Rona Uitentuis kwijtgeraakt, iemand waar we veel verwachtingen van hadden. Zij verkoos echter een carrière in de nationale politiek en ja, daartoe geeft een lokale partij als de BPP natuurlijk geen kans. Wel zijn wel heel blij met Barbara Jonk, die zeer actief en betrokken is. Zij is van een nieuwe generatie en eigenlijk zouden we graag meer van haar soort op de ledenlijst willen. "

BPP voor álle Beemsterlingen
Het 40 jaar bestaan van de BPP werd door de leden met groot enthousiasme gevierd. De BPP kent toch nog voornamelijk leden uit de agrarische hoek; ook zij die een punt achter het boerenleven hebben gezet blijven trouw, maar het lukt bijna niet burgers als nieuwe leden te verwelkomen. "Misschien denken veel burgers nog dat de BPP speciaal een partij voor agrariërs is en dat is een misverstand. We zijn geen allang geen speciale partij voor boeren meer. De BPP heeft oog en oor voor álle Beemsterlingen."

Verkiezingskrant
Mart wil er zich in de komende periode sterk voor maken om dat vooroordeel te ontkrachten en hoopt nieuwe leden te interesseren lid te worden. Hopelijk zijn er daar een paar leden bij, die eventueel een plaats op de kieslijst of een bestuursfunctie zouden ambiëren. Maar hij voegt er direct aan toe dat het bij andere politieke partijen ook al heel moeilijk is om het aantal leden op peil te houden. "Het ligt zeker niet aan de manier waar de BPP zich presenteert. Bij de laatste verkiezingen hebben we een bijzonder mooie verkiezingskrant verspreid en dan blijkt toch dat veel burgers zeker wel wat in ons programma zien, want het aantal stemmen was toch genoeg voor vier zetels en het waren heus niet allemaal agrariërs, die hun stem op de BPP uitbrachten."

Ambtelijke samenwerking
Ambtelijke samenwerking met de Gemeente Purmerend: daar staat Mart nog steeds achter. "Als we dit niet hadden gedaan dan hadden we niet meer zelfstandig kunnen bestaan. De optie zeven plattelands gemeenten met slechts 37 duizend inwoners was nog te weinig om stand te houden. Al is ambtelijke samenwerking met Purmerend natuurlijk ook niet alles. We moesten wel want onze ambtenaren konden het uiteindelijk technisch niet meer bijbenen. Waar hier één ambtenaar zat, zitten er in Purmerend zes. Het is nog lang niet allemaal vlekkeloos en er zijn veel verbeterpunten, zoals de telefonische bereikbaarheid, maar vergunningen bijvoorbeeld worden sneller afgegeven. Je merkt wel, dat het bij de Beemsterlingen toch nog heel gevoelig ligt."