Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Verkiezingskrant '18

Archief

Afscheid van burgemeester H.J.Brinkman
Speech op 1 april 2015 uitgesproken door Nico de Lange


Geachte raad, college, de aanwezigen op de publieke tribune, de kijkers thuis en in het bijzonder Harry en Evalien en de aanwezige familieleden,

Geachte aanwezigen, bij deze bijzondere raadsvergadering voel ik mij als nestor van de raad bevoorrecht om namens alle fracties het woord te kunnen richten tot onze scheidend voorzitter, burgemeester Harry Brinkman.

Meneer de voorzitter, beste Harry,
Voor het laatst spreek ik je in de raadsvergadering met deze woorden aan.
Het is gebruikelijk om bij een afscheid elkaar te tutoyeren.

Nu bijna 12 jaar geleden, om exact te zijn, op 16 april 2003, ben jij Harry in deze vergaderzaal geïnstalleerd als burgemeester en voorzitter van onze raad.
In de raadsvergadering van 24 juni 2014 heb je kenbaar gemaakt af te zien van een 3e ambtsperiode. Dit besluit, nu ruim 9 maanden geleden, heeft de raad in staat gesteld om in alle rust op zoek te gaan naar een opvolger. De raad is je hiervoor dankbaar.
Dat jij ruim 12 jaar geleden voor Beemster koos was logisch. Want je zult maar burgemeester mogen worden van deze schitterende dynamische gemeente.

De 12 jaar waarin jij het ambt van burgemeester van onze gemeente hebt vervuld, zijn omgevlogen. Dit tekent de tijd waarin we leven. Dit vergt ook, dat de gemeenteraad zich in alle dynamiek van de tijd moet mee ontwikkelen en niet het hoofd moet buigen voor de nieuwe taken en verantwoordelijkheden die op gemeenten afkomen.
De gemeenteraad heeft onder jouw voorzitterschap vele besluiten genomen die ambitie uitstralen en die de toekomst van onze gemeente bepalen. Zo ga je de geschiedenisboeken in als de burgemeester die Beemster haar zelfstandigheid heeft doen behouden. Dit door het aangaan van een robuuste ambtelijke samenwerking met buurgemeente Purmerend.
Het is zeker, dat het gemeentebestuur hier 12 jaar geleden niet klaar voor was. Dat dit toch tot stand is gekomen is in belangrijke mate ook jou verdienste geweest.
Beemster kent een bestuurscultuur waarbij niet op de man maar op de bal wordt gespeeld. Dit is een cultuur die jij hartstochtelijk hebt bewaakt.  
Je gaf altijd volop ruimte voor het politiek debat, je genoot daar ook van, maar je was messcherp als een persoon in jouw ogen onheus werd aangevallen.
Dat er geen wrijving is geweest in deze 12 jaar, kan niet worden gezegd. Maar zoals een goed gezegde aangeeft “zonder wrijving geen glans”. Daarbij kwam het voor jouw neer op een duidelijke scheiding in je rol als voorzitter van de raad en die van voorzitter van het college.
Een sterke eigenschap hierbij is om de gremia bij elkaar te brengen door te komen tot een unaniem besluit over enig voorstel.
Alom ben je een uitstekend voorzitter van onze raad gebleken. Daarnaast was je een raadsman voor velen.

De aanvankelijk in de gemeenschap met argusogen bekeken “wethouder uit Purmerend” die burgemeester van Beemster werd, heeft zich bewezen als een gedreven ambassadeur met passie voor onze gemeente.
Met als prominent voorbeeld jouw bevlogen inzet op nationaal en internationaal niveau voor het fenomeen werelderfgoed en in het bijzonder de droogmakerij De Beemster. Daarmee heb je de gemeente Beemster op de kaart gezet.
Het enthousiasme hierover en de trotse houding die wij allemaal voelen bij deze status is ook tot uitdrukking gekomen bij de viering van het 400 jarig bestaan van de droogmakerij in 2012.
De Beemster gemeenschap met Harry voorop, heeft volop genoten van dit jubileum. De raad heeft voor deze gelegenheid aan de burgemeester een nieuwe ambtsketen aangeboden. Dit was een gedenkwaardig moment.
Voor Harry was het een groot geheim hoe de nieuwe ambtsketen eruit zou komen te zien. Maar jouw kennende deed je er alles aan om hierachter te komen, waarop uiteindelijk is verteld, dat alle Beemster kleuren in deze ambtsketen zouden terugkomen. Een bont geheel dus. Daarmee was het dwaalspoor nog groter geworden en bleek maar weer dat ook een burgemeester niet alles moet willen weten.

Beste Harry, als burgemeester stond je voor de veiligheid in onze polder en was je gedurende je ambtsperioden een boegbeeld voor Beemster en haar inwoners.
Wij hebben ervaren, dat je goed kan schakelen tussen de handhaving van de openbare orde en veiligheid, en die van burgervader in moeilijke situaties. In die rol was je een warme steun voor de betrokkenen.

Je bent een bestuurder pur sang die zich met hart en ziel heeft ingezet voor de gemeente Beemster. Maar wat nog belangrijker is: je geniet tot de dag van vandaag van het ambt.
Als burgemeester ben je een burgervader met postuur. Een man met bestuurlijk én fysiek gewicht. Er komt wel iemand binnen als je Harry ontmoet.
Een van de oorzaken zou kunnen zijn door op voorstel van Harry, het goede gebruik in te stellen om de commissie- en raadsvergaderingen af te sluiten met een zogenaamde “naraad” waar het vaak laat is geworden.
Ook denken we met genoegen terug aan de ontmoetingen in huiselijke sfeer met de originele ‘toegangsbewijzen’ waarvoor jij en Evalien ons met partners, jaarlijks uitnodigden.
Dit tekent het belang dat jullie hechten aan goede, informele contacten.

Beste Harry en Evalien, ik ga afsluiten.
Namens de raad van Beemster wil ik jouw, Harry, oprecht bedanken voor de wijze waarop jij onze voorzitter en burgemeester was in deze 12 jaar en wat jullie samen, ieder vanuit de eigen rol en invulling, voor de gemeente Beemster hebben betekend.
Wij wensen jullie en je naasten, al het goede en geluk in de nabije en verdere toekomst.

Nog één punt:
Bij een afscheid hoort een cadeau. Dit had je verwacht en ook hier heb je geprobeerd de regie te pakken, althans zo hebben wij dit ervaren.
Wij weten dat je dol bent op gadges, of in het Nederlands, hebbedingen.
Ik bied je namens de raadsleden zelf en namens de raad als collectief een cheque aan die je hieraan kunt besteden.
Namens gemeenteraad van Beemster bij afscheid van burgemeester Harry Brinkman:
Nico de Lange, nestor van de raad. 

Zie ook het verslag van de bijzondere
raadsvergadering op www.beemsterbengel.nl