Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Verkiezingskrant '18

Archief

 

Woorden ter gelegenheid van het afscheid
van wethouder Jos Dings
namens de BPP uitgesproken door Leo Schagen

4 jaar wethouder van een coalitie VVD, PvdA en BPP. Wat heeft ons verrast en verbaasd
Verrast waren wij toen je met een position paper bij de vorming van een nieuwe coalitie blijk gaf van ondernemerschap, oog voor de toekomst en uitstraalde dat je er zin in had. Je kwam dat moment boven de heersende opvattingen uit, gaf blijk over de juiste compenties te beschikken en dat bepaalde de keuze met jou als wethouder naast de VVD en BPP verder te gaan.
Je inzet voor de polder, breder dan alleen politieke rollen maar ook gewoon het handen voeten werk zoals secretaris van de Beemster Ondernemers liet ook zien dat je uit het juiste hout gesneden bent en los kan komen van de dogmatiek van je eigen politieke stroom. Samenwerken noemen we dat gewoon. Want samenwerken begint bij elkaar te kennen, te kunnen denken als de ander en daarmee tot de goede dialoog te komen.
Vanuit die positie bleek je ook in staat om de Beemster en haar ondernemers te intresseren voor Duurzaamheid, waar dan ook een goede kick-off werd gemaakt bij de houtverwerkings bedrijf van Frans Konijn. Duurzaamheid kwam met de Beemster Bronnen daarmee op de politieke agenda. Mede door dit soort initiatieven werden op de draaggolf van het Des Beemster project Landschap en Energie allerlei ideeen geboren die nu nog in ontwikkeling zijn maar zeker genoemd mogen worden. Want Beemster heeft meer bronnen dan alleen de gangbare zon en wind. Denk aan de warmte uit de ondiepe bodem waar Rob Joosten met een team partners nu een project op volle schaal voor zoekt. Het nadenken over hoe we ons vroeger warmde aan de Koe en de Oogst ( in de stal naast de hooiberg) heeft met gebruik van hedendaagse middelen tot ideeen en octrooien geleid waar niet alleen warmte te winnen was uit al dat vee maar ook een emmissie arme stal uit voort kwam. En als laatste het brongas. Daarin lopen ook nog initiatieven om deze breder te waarderen dan alleen de compartiment water.
Jij zette in op biomassa, samenwerking met grote agrarische partijen en de combinatie met de De Keyser om deze duurzaam in te richten. Dit blijkt en niet eenvoudige opgave in dit zwalkende milieu energie beleid van Nederland.
In al deze opgaven ligt een opdracht voor ons allen om mee verder te gaan, jij hebt daar een bodem voor gelegd.
Voor ons ben je dan ook de Duurzaamheids Wethouder.
Maar je verrastte ons vaker en mogelijk nog op een veel belangrijker punt als het om de zorg gaat van die inwoners die hulp nodig hebben. De decentralisaties  hebben ruim jou aandacht gehad hoewel dit al die tijd nog een ongrijpbare zaak bleek door uitstel en aanpassingen. Je heb ons als raad meegenomen in de complexiteit door inzet van een aantal zeer competente medewerkers op dit dossier. Ook hier heb je de geesten klaar gemaakt om een andere denken over de rol van overheid en gemeente en de eigen inzet van familie en buren te herschikken en mobiliseren.
Voor ons ben je dan ook de Wethouder van de decentralisaties.
 
Dan komen die onvermijdelijke verkiezingen. Wederom  staat de lokale PvdA er niet goed voor. Er moet een strategie worden bedacht. Deze wordt gevonden in de vorm van een dubbele lijst met Groen Links, een onbekende in de lokale politiek. Tevens een onzekere factor als het gaat om tot coalitievorming te komen. We hebben nog geen kennis van de politieke krachten kunnen nemen van deze combinatie, maar als het om behoud door ontwikkeling gaat, grootschalige landbouw met efficiente bedrijven die op de wereldmarkt hun mannetje staan, en daarmee een veilige basis zijn voor veel geinvesteerd kapiltaal in mens en goed, is er toch nog veel onduidelijkheid.
Blijkbaar ook voor jou, want er was geen position paper die ons op een ander been had kunnen zetten. Er was onzekerheid.
Jos kort gezegd, jij kunt ons verrassen en verbazen. Dat blijkt. Maar wij willen je vooral danken voor je inzet voor de goede zaak Beemster, waar je heb laten zien dat je hart op de goede plaats zit en vecht voor deze zaak.
Wij hopen dat we je als raadslid in de komende tijd tegen komen als een goede oppositie die het beleid scherp volgt en waar nodig door je analyse en voorstellen tot een geducht medestrijder maken.
Dank je wel wethouder van de Duurzaamheid en Decentralisaties