Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Nieuwsbrieven 2019
 
Beemster Polder Partij vierde 40 jaar bestaan
Middenbeemster, 13 mei 2014    
  De Beemster Polder Partij (BPP) vierde op zaterdag, 10 mei het veertig jaar bestaan. Deze Beemster politieke partij, richtte zich in de periode na de oprichting vooral op de agrarische bevolking van deze polder. Dat is thans niet meer het geval. Geschat wordt, dat -gezien de overduidelijke uitslag van de Gemeentelijke Verkiezingen- meer dan de helft van de stemmers op de BPP niet meer onder de agrarische bevolking gezocht kan worden.
     
 
Je zou het jubileumfeest met de leden van de partij een 'feestje onder ons' kunnen noemen, want veel van de gasten zijn nog mensen van het eerste uur en veel jonge gezichten blijken toch weer afstammelingen van de 'oude garde' te zijn.
Toch is de Beemster Polder Partij door o.m. het geven van Kadercursussen er in geslaagd andere lagen vanuit de samenleving actief bij de partij te betrekken.
  Daarom kan de BPP een echte vriendenkring genoemd worden en daarom schoven ruim 50 vrienden aan,aan de lange tafels in de gemoderniseerde ontmoetingsruimte van Zorgboerderij Uitentuis.
In de ruimte, waar eerst koeien op de lange regel stonden en een honderd duizend liter koe bekroond werd, kon nu genoten worden van het gereedstaand feestgebak met BPP-logo!
     
BPP Crescendo
Oud voorzitter Mart Bakker bracht het ontstaan van de Beemster Polder Partij in herinnering: een losgeweekte PvdA-er: A.C.Bakker, (in het kort AC of, zoals iedereen hem ook wel noemde 'burgemeester van de Beemster'. Bakker kreeg op de kieslijst van 1974 geen verkiesbare plaats. Hij was echter van mening dat veel mensen zich in de Beemster vestigden niet op een lokale partij zouden stemmen en dat er zeker wel behoefte was aan een partij, die zich inzette voor de belangen van agrariërs. Die waren er immers in die periode nog genoeg!
 
  Bakker vond gehoor bij veel collega tuinders, fruittelers, veehouders en akkerbouwers. Achttien agrariërs zagen er wel degelijk iets in om een agrarische partij op te richten. Helaas was er nog geen verkiezingskas, maar de initiatiefnemers stortten ieder een aandeel van fl. 100 in de pot. De eerste verkiezingscampagne kreeg te maken met veel weerstand, onder meer het verdonkeremanen van de campagneborden, maar uiteindelijk bewees de uitslag dat goed gemikt was, want de BPP kon meteen met twee zetels in de raadsbanken plaats nemen. Tijdens de daaropvolgende verkiezingen werden het er drie. Gerrit Hopman is lange tijd fractievoorzitter geweest.
In 2006 behaalde de BPP zelfs vijf zetels en werd meteen de grootste politieke partij van de Beemster. Voor het eerst kon de BPP een wethouder leveren en dat werd Han Hefting.
De BPP moest in 2010 echter een stapje terug wegens de 'wederopstanding' van een onstuimige D66 die een ander geluid wilde laten horen. Deze partij snoepte één zetel van de BPP af. In 2014 was D66 gezien de landelijke opleving nog sterker in opkomst maar het lukte D66 -ondanks de gevoerde grote campagne- niet de BPP te overvleugelen. Bij de coalitiebesprekingen kon Han Hefting aan zijn derde termijn voor de BPP beginnen.
 

     
 
Maar genoeg nu over de historie en terug naar het feest. Na de borrel werden op het erf twee steenwerpbanen uitgezet. Er werden vier ploegen samengesteld, die met groot enthousiasme probeerden de dobbelstenen op de paaltjes te raken   Gerrit Hopman liep daarbij grote kans door een vliegend project geraakt te worden want de koers van de stenen werd door de stevige wind sterk beïnvloed. Gelukkig was het opgehouden met regenen en de lucht opgeklaard, maar de temperatuur was verre van aangenaam.
 
De omstanders stonden in de koude wind te huiveren. Hier probeert fractievoorzitter Nico de Lange zijn geluk met een gerichte gooi te beproeven. Gelukkig haalde hij met de verkiezingen een betere score.   Babara Jonk (r.), nu de tweede vrouw van de BPP in de Gemeenteraad ontpopte zich wel als een talentvolle steenwerpster. Meerdere malen wist ze het paaltje inclusief de dobbelsteen te raken.
     
 
Gelukkig bleef het droog en kon de wedstrijd helemaal gespeeld worden met op de achtergrond een wel heel agrarisch decor.   De wind was er gelukkig niet in geslaagd de tent met de barbecuetafels weg te blazen. Na het steenwerpen bleken de gasten een behoorlijke trek te hebben.
     
 
Tijdens de gezamenlijke smulpartij uitte fractievoorzitter Nico de Lange zijn dankbaarheid aan iedereen (en zeker ook de jeugd) die zich zo sterk had ingezet bij de verkiezingscampagne.   Ondanks dat de BPP niet geslaagd was die vijfde zetel van eertijds te heroveren, mag toch gesproken worden van een zeer bevredigende verkiezingsuitslag.
Daar moest natuurlijk op getoast worden!
     

Het jubileumfeest werd besloten met een optreden van Second Spring, waarin BPP wethouder Han Hefting, behalve spelen op het keyboard, ook nog goed op de trommel bleek te kunnen slaan.

Tentslotte hieronder nog de foto van alle leden die dit jubileumfeest samen hebben gevierd.