Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Nieuwsbrieven 2019

Lees onze brief aan het
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

m.b.t. onze zienswijze over de
Corridorstudie verkenning Beemster
Amsterdam-Hoorn MIRT

Aan de
Directie Participatie
Postbus 20901
2500 EX DEN HAAG

Middenbeemster, 23 juli 2019

Geachte directie/minister,
Uw studie geeft ons aanleiding tot een zienswijze met meerdere onderwerpen t.w.:verkenning Beemster, 23 juli 2019

Lees verder