Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Verkiezingskrant '18

Archief

 

Motie vreemd aan de orde van de dag

De toekomst van (kleine) basisscholen in Beemster en omgeving

De raad van de gemeente Beemster in vergadering bijeen op 11 juni 2013;

overwegende, dat:

  • het gemeentebestuur slechts bij sluiting van een openbare school haar instemming kan geven;
  • schoolbesturen, ouders, dorpsraden en gemeenten meer en meer overtuigd zijn dat door samenwerking en bundeling meer kansen ontstaan voor het behoud van scholen en leefbaarheid in de kleine kernen als via de trits kwalitatief onderwijs, leefbaarheid en vervolgens betaalbaarheid  afwegingen worden gemaakt;
  • Leefbaarheid in kleine kernen in hoge mate wordt bepaald door het planologisch sturen op een goede balans tussen jong en oud.
  • Dit een visie vereist om tijdig maatregelen te kunnen nemen, bijvoorbeeld bouwen voor jonge gezinnen.

roept het college van Beemster op om:

  • In gesprek te gaan met de schoolbesturen, ouders, dorpsraden in Beemster en gemeentebesturen in buurgemeenten om daarmee voor de ouders en kinderen in deze regio optimaal basisonderwijs te garanderen;
  • Hierbij eerst kwaliteit en leefbaarheid en daarna pas betaalbaarheid in de afweging te betrekken;Een en ander in een samenwerkingsovereenkomst met de betrokken scholen en gemeentebesturen vast te leggen waardoor bindende afspraken ontstaan.
  • Daarvoor een visie te ontwikkelen die kleine kernen en haar voorzieningsniveau helpen in hun beperking en deze voor besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.
  • Indien noodzakelijk de planologische aspecten met de provincie te bespreken en dit bij eerdergenoemde samenwerkingsovereenkomst te betrekken.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens de fracties van gemeente Beemster

BPP                    D66             CDA               PvdA              VVD              
Omhoog