Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Nieuwsbrieven 2019
 

Fusie met Purmerend ? Natuurlijk niet !

Geachte inwoner,
Beemsterlingen verdienen een betrouwbare overheid; een gemeente waar ze met hun vragen en wensen terecht kunnen en waar ze erop kunnen vertrouwen dat ze adequaat geholpen worden. Het lukt de gemeente om aan die verwachting te voldoen. Nóg wel. Maar niet voor lang meer.
We zien in Beemster wat we in de rest van Nederland ook zien: kleine gemeenten hebben steeds meer moeite om de dienstverlening aan de burgers op peil te houden. Dat komt omdat de rijksoverheid steeds hogere eisen stelt aan gemeenten en tegelijkertijd steeds meer taken naar gemeenten overhevelt. Gevolg: te weinig ambtenaren moeten van teveel onderwerpen kennis hebben. Eén ambtenaar voor vier of vijf vakgebieden is geen uitzondering en dat betekent dat er te weinig kennis is om de burgers te kunnen helpen en adviseren.
Inzet
Dit probleem is er al jaren. Ook in Beemster. Dankzij de inzet van onze ambtenaren en slim werken is het tot nu toe gelukt om het hoofd boven water te houden. Maar het probleem groeit en het water staat de ambtenaren tot de lippen en u als inwoner wordt daar de dupe van. Daar moet verandering in komen en dat kan! Door samen te werken met Purmerend.
Fusie nooit!
‘Samen met Purmerend? Een fusie?’  We horen het u bij wijze van spreken zeggen. Critici nemen het woord maar wat graag in de mond, maar weten heel goed dat de gemeenteraad niets moet hebben van een fusie. Samenwerken ja, fusie nooit! Sterker nog: we kunnen juist zelfstandig blijven, áls we gaan samenwerken.
Pogingen
Het onderwerp ‘samenwerken’ is niet nieuw. Even een klein stukje geschiedenis om het beeld te schetsen. Tussen 2002 en 2006 is geprobeerd samenwerking aan te gaan met buurgemeenten Zeevang, Graft-De Rijp en Schermer. Die pogingen zijn nooit echt van de grond gekomen, behalve dan de samenwerking op het gebied van sociale zaken. In oktober 2006 besloot de gemeenteraad om de stekker uit het project te halen.
Opdracht
Maar de problemen bleven groeien. En dus gaf in september 2009 een commissie van de gemeenteraad de opdracht aan burgemeester en wethouders om toch nog eens te kijken naar mogelijkheden voor samenwerking met de buurgemeenten. Vijf maanden later wordt duidelijk dat de andere gemeenten eigen keuzes maken. Bovendien wordt duidelijk dat samenwerken met Zeevang, Graft-De Rijp en Schermer geen zoden aan de dijk zou zetten, simpelweg omdat de organisatie dan nóg te klein zou zijn. De drie andere gemeenten zien wél iets in een fusie met Beemster. En dat zien wij weer niet zitten.
Alle partijen
In november 2010 vraagt diezelfde commissie (bestaande uit alle partijen in de gemeenteraad, dus ook de oppositie) om te onderzoeken of samenwerken met Purmerend mogelijk is, omdat Purmerend een natuurlijke partner voor Beemster is. Beemster is voor veel voorzieningen gericht op onze buurgemeente. En, voor u  minstens net zo belangrijk, een grote gemeente heeft de ambtelijke kennis in huis die nodig is om u in de toekomst van dienst te kunnen zijn.
Inkoop
Hoe ver staat het nu met de plannen? De gemeenteraad heeft de stukken deze zomer ontvangen. Het voert te ver om alles uit de doeken te doen, maar er wordt in ieder geval gewerkt volgens het inkoopmodel. Beemster gaat diensten inkopen bij Purmerend.
Gevolgen
Wat zijn de gevolgen?
Voor veel ambtenaren betekent de samenwerking verandering van werkplek. Dat is wennen en misschien lastig. Daar staat tegenover dat ze de kans krijgen om door te groeien in hun functie. Voor ons is wel duidelijk dat dit proces van plaatsing van het gemeentelijke personeel heel zorgvuldig moet plaatsvinden.
De gemeenteraad en het college zullen natuurlijk ook veel gaan merken. Zij zullen bijvoorbeeld moeten leren om heldere opdrachten te formuleren aan de ambtenaren in Purmerend. Die opdrachten geven ze overigens op basis van beleid dat wij als gemeenteraad vaststellen. Het kan niet zo zijn dat een ambtenaar in Purmerend een Beemster klus naast zich neer zou leggen ‘omdat dat niet past in het Purmerends beleid’. Zo werkt het niet. We blijven zelfstandig en dus bepalen wij wat er in de Beemster gebeurt. Het college moet er voor zorgen dat het gebeurt.
Voor u als inwoner verandert er op het oog niet zo veel. De loketten voor Burgerzaken, Grondgebied en Sociale Zaken blijven gewoon in het gemeentehuis. Het gaat om het werk wat daarna moet gebeuren. Dat werk wordt straks in Purmerend gedaan.
Ten slotte
In de meerjaren begroting van Beemster tot en met 2014 is de besparing die voortkomt uit het samenwerken door de raad vastgesteld . Dit is voor ons een voorwaarde voor deze samenwerking.

Op 18 september 2012 nemen we een besluit, zodat de doorrekening kan plaatsvinden. In november 2012 weten we of deze besparing haalbaar is.
Beemster Zelfstandig door Samenwerken.
Fracties van BPP, VVD en PvdA.

 
Beemster
Beemster
Omhoog