Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Nieuwsbrieven 2019

Brief aan de inwoners van Beemster.              

Geachte Beemsterlingen.
U heeft al geruime tijd niets vernomen over de voortgang van de ambtelijke samenwerking. Middels deze brief brengen wij u op de hoogte over de stand van zaken tot nu.
De uitgangspunten “zelfstandigheid en een goede dienstverlening” blijven hierbij centraal staan.
Om een goede uitvoering te garanderen van het beleid en dienstverlening is de omvang van het ambtelijk apparaat in Beemster op onderdelen te klein. Daarbij komt, dat het Rijk steeds meer taken bij de gemeenten legt. Ook met de omliggende plattelandsgemeenten zouden continuïteit, huidige kwaliteit en zelfstandigheid in gevaar zijn gekomen.
Nadat de gemeenteraad in 2010 zich unaniem heeft uitgesproken om ambtelijk te gaan samenwerken met Purmerend is er achter de schermen stapsgewijs aan gewerkt.  
In de periode na de gemeenteraadsverkiezingen heeft een grote meerderheid in de gemeenteraad het mogelijk gemaakt om in 2013 te kunnen beginnen met de eerste onderdelen van deze noodzakelijke stap.

Op 4 februari van dit jaar hebben de colleges van Beemster en Purmerend de intentieverklaring ondertekend die de route naar een robuuste ambtelijke samenwerking gestalte moet geven.
Het eerste resultaat uit het onderzoek is de samenwerking op het gebied van Sociale Zaken die per 1 januari 2013 wordt uitgevoerd door de gemeente Purmerend.
De gemeenteraad van Beemster, die in dit samenwerkingsverband blijft bestaan, zal ook hier mede bepalen en er op toezien hoe dit binnen de wettelijke kaders uitgevoerd en geborgd gaat worden.
Natuurlijk hoort hier ook het beheren van de eigen portemonnee bij: de gemeenteraad van Beemster zal blijven beslissen hoe onze begroting en belastingheffing er uit zal zien.

Ook wordt gewerkt aan de overgang van medewerkers van Beemster die ondergebracht gaan worden bij het ambtelijk apparaat van Purmerend. Hier dienen zich nieuwe kansen aan voor medewerkers die in de kleinschalige ambtelijk organisatie van Beemster nimmer mogelijk zouden zijn geweest.

In september van dit jaar liggen de resultaten van het onderzoek naar de samenwerking aan de gemeenteraad voor en besluit de gemeenteraad of en hoe we deze samenwerking verder gestalte gaan geven. Het doel is de gemeente toekomstbestendig te houden.
Bestuurlijk blijft Beemster, zoals de voorgaande 400 jaar, zelf haar beleid bepalen.

De partijen in de raad die achter deze werkwijze staan, willen rond de besluitvorming in september van dit jaar de stand van zaken en vorderingen in bijeenkomsten in de verschillende kernen presenteren. Hiervoor wordt u tijdig uitgenodigd via de huis aan huis bladen.
Tevens wordt dan aangegeven op welke wijze u vooraf  vragen of suggesties kunt indienen.

Deze brief wordt onderschreven door 3 partijen in de gemeenteraad van Beemster,           PvdA/ VVD en BPP.

Beemster Polder Partij
Omhoog