Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Verkiezingskrant '18

Archief

Provinciale verkiezingen 2 maart 2011

De BPP komt naar u toe op 14 februari 2011!

Op 2 maart worden de verkiezingen Provinciale Staten gehouden en moeten we een keuze maken tussen partijen die menen te weten wat voor onze gemeente het beste is.
De provincie heeft veel te vertellen over de ruimtelijke inrichting van onze polder, denk hierbij aan wonen,(agrarisch) grondgebruik en infrastructuur. We kunnen ons als Beemsterlingen de vraag stellen of wij ook in de toekomst uit de voeten kunnen met het provinciale beleid?   
Meer en meer eigent de provincie zich het landelijk gebied toe. De nieuwe structuurvisie van de provincie geeft veel ruimte aan natuur en cultuur en vergeet dat de landschapbeheerder bij uitstek, de agrariër, ook in moderne tijden zijn brood moet kunnen verdienen en het landschap optimaal moet kunnen beheren.
Als enige politieke partij in Beemster die niet deelneemt aan deze verkiezingen, organiseert de Beemster Polder Partij een informatieavond in de aanloop naar de statenverkiezingen.
De BPP is geen kleurloze partij, maar wil U wel (proberen) ongekleurd te informeren over hoe uw beeld van de toekomst van onze gemeente, en dus ook het landelijk gebied, het beste kan worden vertaald in een stem op één van de deelnemende partijen.
Deze avond is tevens de aanloop tot een nieuwe cursus voor leden van de BPP, als investering in de toekomst. Vóór de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 is door een tiental leden een dergelijke cursus gevolgd. Twee van die deelnemers zijn nu actief in de gemeenteraadsfractie. De BPP wil deze lijn voortzetten en blijven werken aan verbetering,verdieping, verbreding, verrijking en verjonging van ons kader.

Wij nodigen iedereen met belangstelling voor zijn of haar omgeving, of het nu het eigen dorp of het buitengebied betreft, uit om in ieder geval deze startavond bij te wonen.
Deze zijn openbaar,voor iedereen toegankelijk. Is je belangstelling gewekt, pas dan vragen we je lid te worden van de BPP en aan de vervolgcursus deel te nemen. In een rustig tempo (één avond in de maand) gaan we kennis en ervaring koppelen aan nieuw elan, om daarmee te werken aan een brede, goed ingevoerde achterban waaruit in de toekomst nieuwe bestuursleden, raadsleden en fractieassistenten en mogelijk wethouders kunnen voortkomen.
De eerste avond, waarbij je dus bij deze bent uitgenodigd, wordt een mix van informatie over provinciale onderwerpen en de positie van  politieke partijen daarin, tevens basisinformatie over hoe een gemeente werkt, hoe het bestuur daarvan in elkaar steekt, wat voor rol je daarin zou kunnen spelen en welke onderwerpen daarbij aan bod komen.
Daarnaast alle ruimte voor een goede discussie.

U bent welkom op:
Maandag 14 februari om 20.00 uur bij: Golfbaan Beemster Volgerweg 42.

Opgave vooraf bij Barbara Jonk mailadres: b.jonk@quicknet.nl  of,
telefoon nr.: 0299-684266.

Namens bestuur en fractie Beemster Polder Partij tot ziens op 14 februari.

Omhoog