Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Nieuwsbrieven 2019
Angst is een slechte raadgever!
Samenwerken of samenvoegen?
                              


Geachte inwoners van Beemster,

Een groep betrokken inwoners spreekt zijn bezorgdheid uit over de mogelijkheden die voor onze gemeente overblijven, als andere gemeenten om ons heen willen fuseren. Er zijn gemeenteraadsleden die deze zorg delen en ook de Commissaris van de Koningin heeft een mening (hoewel hij die niet in het openbaar uitspreekt, want hij gaat er niet over).
Onze buurgemeenten lijken grote haast te hebben met hun speurtocht naar fusiepartners. Waarom? Hebben zij hun financiële zaakjes niet op orde? Beemster wél! Gezonde gemeenten hebben tijd nodig om te bereiken wat goed is voor haar inwoners en die tijd is er. Haast is nergens voor nodig, in elk geval niet voor Beemster.
Wij gaan er van uit dat de bezorgde inwoners het liefst een zelfstandig Beemster zien maar zij vrezen als dat niet lukt, aansluiting bij Purmerend een slechter alternatief is dan aansluiting bij een grote groene gemeente.
De Beemster Polder Partij is van mening dat een nieuwe gemeente met de omvang van Graft de Rijp, Schermer, Zeevang en Beemster gezamenlijk nog altijd onvoldoende schaalgrootte heeft om zelfstandig te kunnen blijven bestaan. Voor échte zelfstandigheid zul je al snel naar een aantal van 100.000 inwoners moeten.
Dat zou een mega groot gebied in oppervlakte met een fors aantal grote en kleinere kernen worden.
Dan raak je je herkenbaarheid en eigenheid gegarandeerd kwijt, de bestuurder staat te ver van de inwoners.
Om nu de nadelen van blijven voortbestaan als kleine gemeente weg te nemen en de voordelen van de kleine schaal niet te verliezen, heeft de BPP al een aantal jaren geleden het initiatief genomen voor een plan waarbij Beemster de zaken waar zij goed in is zelf blijft doen en de zaken waar risico’s worden gelopen op een andere manier organiseert.
De gemeenteraad heeft dit plan unaniem gesteund en een raadsbreed ingestelde commissie werkt momenteel aan de uitwerking van dit initiatief.
Tussentijds hebben we nog verkiezingen gehad waarbij dit onderwerp duidelijk zichtbaar in beeld was. De BPP bleef de grootste partij en zowel de toenmalige coalitie als de huidige coalitiepartners vormen met dit streven een overgrote meerderheid in de voorkeur van onze inwoners. Daar zal de gemeenteraad naar dienen te handelen.
Angst is een slechte raadgever en haastige spoed is zelden goed. Met vertrouwen in een voor Beemster goede afloop, werken de door u gekozen volksvertegenwoordigers aan een goede oplossing. Dat vraagt tijd en gedegen stappen.
En dat Purmerendse briefpapier? Als het aan de gemeenteraad ligt krijgt u nog tot in lengte van jaren brieven van de gemeente Beemster. Wij zorgen ervoor dat wij dat kunnen blijven doen op een voor u betaalbare manier. Vluchten in een “groene droom” is echt niet de voor de hand liggende oplossing.
Tot slot. In ons verkiezingsprogramma in 2010 hebben wij u beloofd dat het laatste woord bij fusie aan de inwoners is, maar pas dán wanneer alle mogelijkheden zijn benut om blijvende zelfstandigheid te behouden, daar wordt intensief aan gewerkt. En wanneer het gestelde doel niet wordt bereikt?
Dan kan een referendum duidelijkheid verschaffen, dat zijn we met de briefschrijvers eens.

Namens bestuur en fractie Beemster Polder Partij,
Nico de Lange fractievoorzitter.