Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Verkiezingskrant '18

Archief

 
Dubbelgesprek met Nico de Lange (BPP) en Marian Segers (D66)

Verslag Erny van de Kleut op www.beemsterbengel.nl
Zuidoostbeemster, woensdag 10 februari 2010

Ze zitten hier broederlijk naast elkaar op de bank: Nico de Lange, fractievoorzitter van de Beemster Polder Partij en Marjan Segers lijsttrekker van de 'herboren' partij D66 Beemster. Het gesprek, dat aan het maken van deze kiek voorafging was echter fel geweest, waarbij ze dan wel niet als kemphanen tegenover elkaar zaten, maar als vertegenwoordigers van twee partijen die hun uiterste best deden om hun standpunten te bepleiten. Waar Nico met het overwicht van zijn inmiddels 12 jaar ervaring als raadslid er wat meer ontspannen bij zit, is bij Marian als nieuwe politica toch wel enige spanning van het gezicht af te lezen. Het is overigens geweldig te waarderen, dat zij (maar ook de andere fractievoorzitters allemaal gaarne bereid waren om serieus mee te werken aan een dubbelgesprek voor de Beemster Bengel.

Brief gemeente
Het kon niet anders, dan dat het gesprek losbrandde over de brief van de Gemeente Beemster, die bij alle bewoners van Zuidoostbeemster werd bezorgd, inhoudende de mededeling, dat het college van B en W heeft besloten de woningbouwplannen in Zuidoostbeemster aan te passen. De bebouwing wordt minder hoog dan aanvankelijk gepland, de geplande koopappartementen worden niet gebouwd en ook het nieuwe zorgcomplex wordt minder hoog. Hierbij speelden eigen gewijzigde inzichten, de mening van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de zorgen van bewonersgroepen een rol, evenals de huidige economische situatie.
De reactie van Nico was voorzichtig. Hij had zich met zijn fractie nog niet kunnen beraden. Marian toonde zich verheugd dat het protest van de bewoners heeft meegewerkt aan deze beslissing, zij vond dat er wel een lange tijd over heen was gegaan nadat de bewoners van Zuidoostbeemster zich hadden uitgesproken. Niettemin constateerde ze, dat de Gemeente nu blijkbaar onder curatele was gesteld door de Rijksdienst na berichtgeving van de manifestgroep aan de Unesco over gevaar aantasting een verzoek van de Projectgroep aan de Unesco over de status en het behoud van het werelderfgoed. Nico daarentegen wierp op, dat het niet te bouwen aantal woningen eigenlijk helemaal niet zo groot zal zijn.

Beiden vonden de timing opmerkelijk, zo vlak voor de verkiezingen, maar daar had de de fractievoorzitter van de Beemster Polder Partij ook weer een verklaring voor: "Het heeft te maken met de procedure. De gemeente heeft zich laten adviseren." Nico wilde daarbij nog wel even reageren op de uitspraak van fractievoorzitter A.Commandeur in een eerder dubbelgesprek met W. Zeekant, dat er veel te veel woningen in Beemster worden gebouwd "Ik vind dat Commandeur zich maar eens goed achter zijn oren moet krabbelen. Dit aantal, (1090 woningen tot 2020) ter discussie te stellen is een manier, waarop hij nog wel eens last van zou kunnen krijgen. We hebben er afspraken over gemaakt. We hebben een functie binnen de Stadsregio en zijn in de gelegenheid gesteld om woningen te bouwen; we hebben daar een geschikte locatie voor en het bestemmingsplan is goedgekeurd. Daaraan liggen besluiten van gemeenteraden en colleges vanaf 1995 ten grondslag toen werd begonnen met het mozaiekmodel van 450 woningen."

ZOBeemster geen Werelderfgoed?
Marian wierp daarbij op, dat het grote contingent te bouwen woningen er voor zou zorgen, dat de lintbebouwing zal worden opgeheven en het open landschap zal verdwijnen. Ze was heel verbaasd over een uitlating van de provincie, dat Zuidoostbeemster omdat het een andere bodemstructuur en een andere kavelindeling heeft dan de rest van de Beemster om die reden eigenlijk niet tot het Beemster werelderfgoed behoort.
Nico bestreed dat: "De hele Beemster is Werelderfgoed, maar dat mag er niet de oorzaak van zijn dat de woningbouw op slot gaat.
Marian sprak haar bezorgdheid uit over de Nekkerzoom, waar volgens het beeldkwaliteitsplan op open stukken land een bedrijventerrein met kleinschalige bedrijven kunnen komen. Volgens haar zal een bedrijventerrein met veel kleine bedrijfjes het landschap net zoveel aantasten als een enkel groot bedrijf. Bovendien zal het bedrijventerrein dit bijzondere wandelgebied minder aantrekkelijk maken.

Beemster Zelfstandig
Het streven van de BPP om Beemster zelfstandig te laten blijven maar wel door samenwerking met omringende gemeenten kwam natuurlijk daarna aan bod. Marian vond het nog steeds een verdrietige zaak, dat het met de vier gemeenten Beemster/Zeevang/Schermer en Graft-de Rijp niet gelukt was. Het lag als naaste buurgemeenten immers zo voor de hand. Door de ervaringen in het verleden, zullen volgens haar deze gemeentes voor nieuwe toenadering zeker huiverig zijn.
Nico verklaarde waarom Beemster uit het overleg was gestapt: de geheime dubbele agenda die de Provincie koesterde. "De provincie zag de samenwerking als een proef, waarbij na vier jaar automatisch de fusie tot stand zou moeten komen en dat wilden we niet. Beemster moet zelfstandig blijven, waarbij samenwerking niet alleen in die richtingStadsregio Amsterdam mag worden gezocht maar ook in een wijdere straal rond de Beemster.
Hij wilde het praatje ontzenuwen waar betreft het gerucht dat de Beemster Polderpartij een fusie met Purmerend zou willen aangaan. "Door samenwerking met andere gemeenten is het mogelijk een kwalitatief ambtenarenapparaat te creëren dat een heel groot gebied bestrijkt, maar we willen wel bestuurlijk zelfstandig blijven met een loket dicht bij huis en bijna op de stoep bij de burgemeester. Het gaat allemaal om verbetering van de dienstverlening en om kostenbesparing."
Marian vond, de BPP daarmee doorschieten in het aantal gemeenten, waarmee wordt samengewerkt (9 of meer): "Voor samenwerking heb je binding en vertrouwen nodig. Een te grote groep wordt een los-zand-geheel, dat gaat niet lukken. Liever intensievere samenwerking met een overzichtelijke groep groene plattelandsgemeenten."

Mocht het onverhoopt komen tot fusie van Beemster met een andere gemeente dan is de BPP van mening, dat, de bevolking zich door middel van een referendum moet kunnen uitspreken. Die uitlating vond natuurlijk grote waardering in de ogen van Marian als D66 er.

Wat na de verkiezingen
Natuurlijk werd ook even vooruitgeblikt naar de verkiezingsuitslag die er op 3 maart zal komen. Mocht d BPP weer als grootste partij uit de bus komen, dan is wat deze partij betreft vantevoren niet uitgemaakt met elke coalitie ze zou willen gaan besturen. "Ik heb me dat voorgenomen toen ik acht jaar geleden tegen een bolwerk van vooringenomen standpunten aanliep. Geen enkele partij bij voorbaat uitsluiten. Eerst maar eens de verkiezingsuitslag afwachten. Een coalitie moet het resultaat zijn van onderhandelen. We hebben heel prettig samengewerkt met CDA en VVD maar zeker even zo prettig met de PvdA.

Het is begrijpelijk, dat in een dubbelgesprek met twee zo overtuigende opponenten heel veel bepraat is... te veel om allemaal in dit artikel te verwoorden. De BPP heeft nog twee discussieavonden gepland: op maandag 15 februari in de Kerckhaen WB en dinsdag 16 februari in De Bonte Klaver NB.
D66 zal de vrijdagen op de markt in Middenbeemster te vinden zijn en gaat in debat met jongeren. Zo wordt duidelijker wat de verschillende partijen voor ogen hebben.
Bovendien is op woensdag 24 februari in het Gemeentehuis Beemster een debat, zie hieronder. Daar worden veel van de hierin kort aangeroerde onderwerpen zeker nader toegelicht.

Omhoog