Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Verkiezingskrant '18

Archief

 
Jos Dings en Han Hefting kunnen het uitstekend met elkaar vinden
Een pittig dubbelgesprek tussen oppositie en coalitie

Door Erny van de Kleut
( www.beemsterbengel.nl)

Vrijdag, 12 februari 2010

Het is al eens meer gezegd: de partijpolitieke programma's van de Beemster liggen niet zo heel ver uit elkaar. Ook al is de PvdA in de oppositie gegaan, de 'rode rakkers' van de Beemster vinden dat het door hun ingezette beleid gewoon voortgezet wordt ook al zitten ze niet in de coalitie. Zo kon het dan ook gebeuren dat op vrijdagochtend 12 februari Jos Dings, fractievoorzitter PvdA en Han Hefting, nog heel even wethouder BPP maar ook candidaat raadslid nr. 2 op de verkiezingslijst een heel ontspannen dubbelgesprek voerden met de redactie van de Beemster Bengel.

Groter samenwerkingsverband
De partijen blijken elkaar toch heel goed aan te voelen, ook al zijn er natuurlijk nuanceverschillen. Waar Dings de zelfstandigheid van de Beemster (die hij overigens zelf toch ook wel liever bewaart), in 2015 wellicht toch ziet eindigen in een fusie met een grotere gemeente, is Hefting er van overtuigd, dat het plan van de de BPP wel degelijk grote kans van slagen heeft, als een grote ambtelijke samenwerking tussen de diverse gemeenten tot stand kan worden gebracht. Ambtelijke samenwerking... Wat je er onder moet verstaan? "Kijk," zegt Hefting. "We hebben hier in Beemster hele goede amtenaren, maar voor elke taak is dat maar een één-pitter. Dat maakt een gemeentebestuur kwetsbaar. Als een ambtenaar ziek wordt of op vakantie gaat, valt er een gat en het werk blijft liggen. In een groter samenwerkingsverband kun je de krachten ook bundelen en dan maakt het niet uit of een ambtenaar in de Beemster zit of elders.

Terug in 't hok
Ze uiten wel hun twijfels over de houding van de Provincie. Die heeft volgens beiden 'een te grote broek' aan en wil te graag gemeentelijke herindelingen tot stand brengen. "Een geslaagde herindeling moet van onderaf beginnen", vinden ze en niet worden opgelegd! "Nee, de Provincie moet terug in 't hok!"
Na doorvragen wordt nog heel even voortgeborduurd op wat als Beemster niet meer zelfstandig zou kunnen blijven voortbestaan, dus zonder eigen een college en gemeenteraad. "Tja, er kan altijd nog een dorpsraad komen, die adviezen geeft aan een bestuurlijk orgaan elders en misschien ook nog wel een klein budget krijgt", meent Dings. Hiermee vonden beiden echter het laatste woord gezegd en werd op een ander onderwerp ingegaan.

Nieuwbouw in Middenbeemster
Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de huisjes aan het Tobias de Coeneplein. "Zodra de weersomstandigheden het toelaten kom er één sloper', die zowel in Midden- als in Zuidoostbeemster aan het werk gaat. De nieuwbouwplannen aan het T.de Coeneplan en het Bloesemplein vormen samen één project van Wooncompagnie. Er zijn bezwaren tegen de nieuwbouw gemaakt; ze worden hoger en men vindt het ontwerp voor de nieuwbouw niet passen in de bestaande omgeving: te modern! Dat ze hoger worden heeft volgens Hefting te maken met nieuwe regelgeving. Zo moeten de deuren 2.30 m. hoog zijn. Of de huizen helemaal passen bij de bestaande omgeving? ... Dat is weer een discussie over welstand. Het ontwerp is namelijk in architecturaal opzicht aangepast aan de nieuwe supermarkt. Hefting geeft toe, dat de kleurstelling van de supermarkt en in het bijzonder de zijmuur aan de Mauritsstraat  best wat donkerder had gekund, maar er moest een compromis gevonden worden omdat de architect van de supermarkt zelfs een witte muur had voorgesteld. "In ieder geval zijn de nieuw te bouwen huizen kwalitatief goede huurwoningen en een welkome aanvulling op de volkshuisvestingscapaciteit" meent Dings."

Even komt het gesprek op de nieuwbouw van de kerk, die al van alle kanten bekritiseerd werd, maar waaraan toch nog een vraag kleefde. "Waarom niet de garantiesubsidiekraan dichtgedraaid?" Hefting deelt mee, dat dat niet zal gaan. Er is in de gemeenteraad een besluit over genomen en als je dat terug draait, sta je zo voor de rechter, want de Beemster Keijser zal zich daar niet bij neerleggen.
Tweede vraag: Waarom is er niet een degelijk onderzoek gedaan naar de wie en welke vereniging van de nieuw aanbouw bij de kerk gebruik zouden willen maken. "Dat is altijd een prognose, "zegt Hefting. "Daar kun je geen vinger op leggen. Het uiteindelijk gebruik van de nieuwe ruimte moet bewezen worden als het gebouw er eenmaal staat en hoe de Stichting De Beemster Keyser' er mee omgaat."

Een ander onderwerp: het voorstel van de PvdA om te onderzoeken of er een mogelijkheid is voor een cultureel centrum in Middenbeemster op te richten. De partij denkt daarbij niet aan een nieuw gebouw maar aan het beter benutten van bestaande mogelijkheden. "We hebben hier een school, die mogelijk straks minder lokalen nodig heeft en die zouden dan daarvoor gebruikt kunnen worden. Ook is er de sportaccommodatie (jeu de boules), de bibliotheek en een gezondheidscentrum... Alles bij elkaar heb je al een klein Multifunctioneel Centrum. Verder zijn er ihet ijsclubgebouw en Onder de Linden en mogelijk Het Heerenhuis. Er komt immers in maart een nieuwe pachter; misschien is die welwillender tegenover de gemeenschap.

En wat er nog meer op tafel kwam
De bereikbaarheid van het nieuwe Multifunctionele Centrum in Zuidoostbeemster wordt nog even aangeroerd. Dat is 's avonds met het openbaar vervoer niet te bereiken en de buurtbus rijdt alleen maar overdag. Hefting deelt mee, dat de gemeente Beemster al bezig is te onderzoeken of het mogelijk is om bus 100 niet meer via de A244 naar Purmerend te laten rijden maar via de Purmerenderweg naar Zuidoostbeemster.
Dings vraagt zich af of het BeeJee gebouw voor jongeren wel op de goede plaats staat. Als nieuwe hang- en sportplek is het voormalige handbalveld bij de Kloek in beeld gekomen. Of dat nu wel zo'n goede plaats voor het tienerwerk is. In ieder geval zal de speeltuin er wel blijven, omdat ook de school De Blauwe Morgenster er gebruik van maakt,
Het is overigens ook niet in te denken dat het nu bestaande gebouw niet meer voor tieners open zal staan. Je kunt deze jonge jeugd niet naar de Kloek sturen. Dings pleit er daarom voor dit mee te nemen in het vervolgonderzoek naar de accommodaties in Middenbeemster.

Agrarisch met Waarde
Onder het mom 'De degens kruisen', werd de technische term 'Agrarisch met waarde 'op tafel gegooid. In het kader van dit verslag te moeilijk om dat in het kort uit te diepen. Zowel Dings als Hefting spraken over verschil in beleving van deze term bij de agrariërs, die huiveren bij de vraag wat deze nieuwe regelgeving allemaal gaat inhouden.
Het wordt weer van bovenaf opgelegd door de Provincie. "Je kunt nu eenmaal niet tegen een boer, zijnde landschapsbeheerder, zeggen"Gij zult verbreden". Zeker niet tegen die agrariërs in Noordbeemster, met grote bedrijven."Aldus Dings.

Een laatste vraag aan wethouder Han Hefting: "Wat, als de BPP geen wethouderszetel mag leveren; iets waar hij natuurlijk wel hoop op heeft. De wethouder zegt in ieder geval dan raadslid te willen worden. Daarvoor sta je per slot van rekening op de lijst Het idee dat er straks weer met drie wethouders in de coalitie gewerkt moet worden, vindt hij niet aantrekkelijk. " Naast je taken als collegelid heb je als deeltijdwethouder te weinig tijd beschikbaar voor je portefeuilles", zegt hij. Twee wethouders is echt veel efficiënter. maar de verkiezingsuitslag moet het wel mogelijk maken".

Meer over Dings en Hefting is te lezen op hun eigen site:

Omhoog