Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Verkiezingskrant '18

Archief

 
 

Coalitieprogramma getekend
en Beemster heeft weer een nieuw College

Op vrijdagmiddag 2 april om 16.30 u. zaten in de commissiekamer van het Gemeentehuis Beemster de fractievoorzitters van BPP, PvdA en VVD resp. Nico de Lange. Caroline v.d.Berg en Wout Zeekant bij elkaar om samen het coalitieprogramma voor de bestuursperiode 2010-2014 te ondertekenen.

Een belangrijke gebeurtenis, die werd bijgewoond door burgemeester Harry Brinkman en de heren Han Hefting, Jos Dings en Jan Klaver, die voor respectievelijk de BPP, PvdA en VVD het wethouderschap op zich gaan nemen in de komende bestuursperiode.


Op 't nippertje
Nico de Lange sprak er zijn tevredenheid over uit, dat het accoord nog net voor het Paasreces tot stand kwam. Nu kan het nieuw-gevormde College van B & W na de Paasdagen meteen met de nieuw-samengestelde raadsleden aan de slag.
Het was trouwens wel een beetje op het nippertje. Alvorens de ondertekening kon plaatsvinden moesten namelijk nog een paar kleine veranderingen in het programma worden aangebracht. En daarna moesten natuurlijk alle exemplaren, voordat ze aan alle aanwezigen uitgereikt konden worden, nog een keer worden gekopieerd en geniet. Wethouder Han Hefting had zich over dit 'haastklusje' gebogen.

Het programma
Tijdens de onderhandelingen hebben alle vijf partijen constructief overleg gevoerd, maar de voorkeur ging uiteindelijk toch uit naar een samenstelling waarin het CDA even plaats heeft moeten maken voor de PvdA. Deze kwam namelijk met een bijzonder aantrekkelijke voorstel, dat bij de BPP grote weerklank vond.
Ondanks de ambitieuze en mooie uitgangspunten van de nieuwe partij D66 verschilden deze zoveel van die van de onderhandelaars van de grootste politieke partij, dat D66 de komende periode toch genoegen moet nemen met de drie behaalde gemeenteraadszetels .

Het was niet zonder trots dat Nico de Lange het coalitieaccoord op slechts 6 A4-tjes aan de burgemeester overhandigde. Deze maakte wat betreft de omvang ervan de opmerking: "Hoe dunner het accoord, des te groter het program..." Brinkman verklaarde zich niet bemoeid te hebben met het opstellen van het coalitieaccoord, maar dat hij zich wel steeds op de hoogte heeft laten houden.
De burgemeester wenste de nieuwe coalitie en de wethouders veel succes.
Brinkman stelde ook tevreden vast, dat wethouder Hefting in de nieuwe samenstelling gelukkig iets meer tijd krijgt toegemeten om alle op zijn schouders gelegde taken binnen de vastgestelde uren uit te kunnen voeren.

Na het officiële gedeelte gingen de drie fractievoorzitters en de drie (her)benoemde wethouders even op de foto. Leo Schagen, raadslid van de BPP schaarde zich er ook bij.

Inhoud van het coalitieprogramma
Het coalitieprogramma stelt de bestuurlijke zelfstandigheid voorop Ook is de speerpunt gericht op moderne overheidscommunicatie en het op orde houden van de financiële huishouding; de pijn van de bezuinigingen moet voor de burger zo gering mogelijk zijn. Klik hier voor het Coalitieprogramma Beemster

De Beemster om je nek!
Hoezeer fractievoorzitter Nicp de Lange een zelfstandig Beemster aan het hart ligt, showde hij op een wel heel opvallend manier met zijn unieke wollen shawl, ontworpen en gebreid in de kleuren van de Beemster vlag. Er werden door de overige raadsleden al begerige blikken op gericht. Als bijzonderheid kon Nico nog vermelden dat de shawl door zijn schoonmoeder is gebreid. "Zou je dat er nog bij willen zetten? dan glimt ze van trots!"

Omhoog
Omhoog