Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Verkiezingskrant '18

Archief

 
Zuidoostbeemster vroeg BPP hemd van het lijf
tijdens infoavond over het plan: "Beemster Zelfstandig"
 

Door Nico de Lange
Zuidoostbeemster, dinsdag 9 februari 2010

" Waarom worden steeds adviesbureaus ingeschakeld voor onderzoek. Dit kost veel geld. Heeft Beemster de kennis niet zelf in huis."

Deze en nog meer brandende vragen werden gesteld tijdens de eerste van vier verkiezingsbijeenkomsten door de Beemster Polder Partij in het Multi Functioneel Centrum "De Boomgaard" in ZOBeemster

Voor het eerst in de geschiedenis van de Beemster Polder Partij organiseerde deze een informatieavond, waar belangstellenden ook de mogelijkheid werd geboden discussie te voeren. Misschien was het MFC wel niet de meest makkelijke locatie om duidelijk uit te kunnen leggen wat begrepen moet worden onder de verkiezingsleus: “Beemster zelfstandig”, maar de opkomst viel toch niet tegen. Ruim 40 personen werden door fractievoorzittern Nico de Lange welkom geheten. De Lange vertelde in hetkort over het ontstaan van de BPP, die inmiddels al 36 jaar bloeit, ja zelfs uit de Gemeentelijke verkiezingen van 2006 als grootste Beemster partij uit de bus was gekomen en dat wil de partij natuurlijk voor de komende verkiezingsstrijd behouden. Na zijn inleiding stelden alle negen op de kieslijst genoemde kandidaten zich voor.

Interviews
Rona Uitentuis, die deze avond de gesprekken leidde, introduceerde Wethouder Han Hefting, die het plan “Beemster zelfstandig” toelichtte. Er doen namelijk verhalen de ronde, dat de BPP alleen maar wil fuseren met de gemeente Purmerend. Dit is zeer zeker NIET het geval. Het opgestelde plan is wel ambitieus te noemen. Het kan ook voor veel de kleine ons omringende gemeenten een oplossing bieden om zelfstandig te blijven; wel samen de kosten te delen en kennis in huis te halen, maar een eigen raad en college behouden, waardoor de lijnen kort blijven, is uitermate belangrijk. Na zijn betoog werden hij en de zittende raadsleden geïnterviewd, waarbij aan de orde kwam wat in de afgelopen raadsperiode is bereikt, maar ook wat minder goed is gelukt.

Aan de orde gestelde vragen
Het huis-aan-huis verspreide verkiezingsprogramma bleek goed te zijn gelezen en er bleken in Zuidoostbeemster heel wat vragen te zijn gerezen. Zie hieronder voor een bloemlezing daarvan:

 • Er lijken veel overeenkomsten in de verkiezingsprogramma’s van de andere Beemster partijen al willen zij fuseren met de plattelandsgemeentes. Wat is er bij de BPP zo anders?
 • Gaat de Zuiderweg daadwerkelijk afgesloten worden in de Zuidoost en waarom is de dijk destijds afgesloten.
 • Er gaan geruchten dat op het terrein van waterzuivering naast de waterzuivering zelf ook een werf komt die ook de werf aan de Kwadijkerweg maar eveneens in Zwaagdijk en Schermer gaat vervangen.
 • Er lijken nu al steeds meer verkeersbewegingen bij de waterzuivering te zijn. Wat is hiervan de oorzaak.
 • Kan er iets gedaan worden aan de stankoverlast van de waterzuivering.
 • Waarom wordt de speeltuin De Spelemei nu al verplaatst naar de ruimte achter het MFC terwijl er nog geen huizen en dus geen toezicht is.
 • De ruimte die overblijft na vertrek van De Spelemei gaat bebouwd worden. Is er mogelijkheid dat er een trapveldje blijft.
 • De buurtbus heeft minder haltes sinds de nieuwe halte bij het MFC dit is geen vooruitgang!
 • De financiële positie van de gemeente is nu goed. Het MFC heeft veel geld gekost. Maar waarom moet nu wel ineens de beheerder ontslagen worden.
 • Waarom kiest de BPP ervoor om eerst het verzorgingsniveau te verlagen dan de ambtelijke ondersteuning en dan pas belastingverhoging. Terwijl je dit over het algemeen in omgekeerde volgorde ziet gebeuren.
 • Waarom worden er steeds adviesbureaus voor onderzoek ingeschakeld. Dit kost veel geld. Heeft de Beemster deze kennis niet zelf in huis.
 • Hoe gaat het lopen met de inzameling van plastic en dan specifiek landbouwplastic.
 • Weet de BPP dat de nog te bouwen woningen in Leeghwater 3. Om in aanmerking te komen voor de starterlening net 2% te duur zijn.
 • Wat vind de BPP van het wonen in bijgebouwen.

 

Omhoog