Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Verkiezingskrant '18

Archief

 

Afscheid raadsleden BPP 11-03-2010
Ter gelegenheid van het afscheid van de raadsleden Klaas Visser en Joop Droog tijdens de laatste raadsvergadering 'oude samenstelling' op 11 maart 2010, sprak fractievoorzitter Nico de Lange de volgende woorden uit:

De hr. KL. Visser

Sinds 4 jaar heeft de hr. Visser zitting in de raad en in die periode heeft hij zich gekenmerkt als een Beemster Polder Partij vertegenwoordiger van het eerste uur.
Beste Klaas, sinds 1974 heb je een belangrijke rol gespeeld binnen de partij.
Je profileerde je als een man van weinig woorden met “gevoel”voor de basis van de BPP. Maar wanneer er zaken aan de orde kwamen die de grondbeginselen van de partij raakten, dan ging je voor goud en vanuit de kern recht op je doel af rekening houdend met personen en belangen.
Vanuit het bestuur naar de raad nu 4 jaar terug.
In je nieuw verworven positie kon je nog meer invloed uitoefenen op taken die met de groei van de BPP in beeld kwamen.
Het is een gegeven dat BPP in haar verworven “bestuurspositie” een verandering heeft doorgemaakt de verantwoording is duidelijk anders komen te liggen als in de voorgaande perioden en deze richting ging gepaard met wat je zou kunnen noemen groeistuipen.
Als vertegenwoordiger voor de BPP in de commissie Samenleving, heb ik respect voor de wijze waarop je de belangen op je eigen manier verwoordde.
Met genoegen denk ik terug aan de reis naar Studena, een beetje jou stad, waar je boeiend over kon spreken en anderen enthousiast mee maakte.
De details zal ik hier niet noemen maar ik heb er in ieder geval een Klaas leren kennen die oprechte waardering heeft voor de bewoners in onze Zusterstad.
Dat je nu na 4 jaar de raad verlaat betreuren we als partij, en ondergetekende als fractievoorzitter in het bijzonder. Het is je eigen keuze geweest met als uitgangspunt de “nieuwe” weg die we zijn ingeslagen.
Ik hoop dat je met Anja nog langdurig deel blijft uitmaken onze club en dat we nog eens, zoals voorheen, op een baal hooi zaken kunnen bespreken die vanuit de partij zullen leiden tot ontwikkelingen waarmee de zaak Beemster blijvend is gediend.
Klaas, namens de fractie dank voor je inzet.

Afscheid van de hr. J. Droog

Beste Joop, ook jij neemt afscheid van de raad.
Zo berekenend als je altijd opereert , zo onverwacht trad je in 2002 tot de raad.
Wanneer ik namens het bestuur van de BPP verzocht of je plaats op de kandidatenlijst zou willen nemen, was steevast het antwoord: Dat is goed maar niet op een gevaarlijke plaats.
Vijf of zes leek je wel wat.
Tot je in maart 2002 op de verkiezingsdag werd gebeld of je maar naar het gemeentehuis wilde komen de BPP maakte een ongekende groei door en plek 5 was geen “veilige”meer gebleken.
Nadat je van de schrik was bekomen nam je de zetel zonder voorbehoud in.
Ik moet er nog vaak aan denken, in aanvang werd er wat lacherig gereageerd als je het woord nam of kreeg, alras werd het stil tijdens je betoog. Dit is eigenlijk altijd zo geweest gedurende nu totaal acht jaar.
Je betogen waren vaak cryptisch vol stellingen en uitkomsten en menigeen die meende te verbeteren, of erger nog, te onderbreken was al snel terug in zijn zetel.
Je onderbouwde betogen waren gemeend en voorzien van adviezen om vooral het “doel” de zaak Beemster te dienen.
Commercie is niet aan je besteed, wat de buitenwereld dacht ging vaak voorbij aan je conclusie.
Als fractievoorzitter was het wel eens laveren om de eenheid in de fractie te bewaren en eensgezind met onderbouwde besluiten naar buiten te treden.
Maar door gezonde inzichten en slagvaardige beraden zijn we daar vrijwel altijd in geslaagd.
Als fractievoorzitter heb ik in deze acht jaren ontzettend veel opgestoken en bijgeleerd, vooral in de techniek van vergaderen. Dit kan jij je aantrekken.
Na vandaag wordt het “anders” stil in de raad, maar op zeker zal het regelmatig gebeuren dat ik gebruik ga maken van het door jezelf aangekondigde restant na 8 jaar raad, je telefoonnummer en mail adres, en anders kom ik gewoon langs op Jisperweg 11/A voor advies en goede raad.
Joop, namens de fractie BPP bedankt.

De hr. M.Bakker

Ook de hr. Mart Bakker neemt vanavond afscheid van de raad, ik zal daar nu geen tekst aan wijden.
Momentaal wordt ingezet om binnen enkele weken weer in de raad terug te keren.
Mart ook jij dank namens de fractie en tot spoedig.

Omhoog