Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Verkiezingskrant '18

Archief

 

Nieuws over de werelderfgoedstatus Beemster

In oktober 2008 bracht de Commissaris van de Koning van NHolland een werkbezoek aan de Beemster. Daarbij zou hij voor een interview vertegenwoordigers van de media te woord staan. Tot zijn zichtbaar ongenoegen bleek de enige journalist, die kwam opdagen, de redactrice van de Beemster Bengel te zijn. Indachtig de geringe belangstelling van de pers indertijd hadden burgemeester H.Brinkman en wethouder H.Hefting besloten door middel van het uitroepen van een persconferentie de media uit te nodigen om een uitgebreide toelichting te geven over actueel nieuws rond de werelderfgoedstatus van Beemster. En ja! dat hielp... Van de in totaal 16 uitnodigingen die de deur waren uitgegaan, gericht aan alle dag- en weekbladen in de regio plus radio en TV NH, meldden zich maar liefst vijf journalisten.

In de raadzaal had men toch blijkbaar op meer belangstelling gerekend, want er stonden twee rijen stoelen klaar voor de tafels, waarachter de burgemeester, de wethouder en de Gemeente ambtenaar plaats namen. Wel kon niet stipt op tijd worden begonnen, omdat TV Noord-Holland verlaat bleek en later helemaal niet meer kwam opdagen. Na tien minuten wachten en het bericht was doorgekomen dat TVNH verslaggever helemaal niet zou komen, begon de burgemeester aan zijn openingstoespraak, die een verklaring inhield over de historische belangrijkheid van het Werelderfgoed en het verder invullen van de Beemster in de toekomst, met name de woningbouw in Zuidoostbeemster. Hij vertelde dat er door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een rapport was geschreven luidende:

State of Conservation of the World Heriage site of 'Droogmakerij de Beemster (Beemster Polder)", Netherlands.

In dit rapport wordt geconcludeerd dat het bestemmingsplan Zuidoostbeemster I is gebaseerd op de historische infrastructuur en dat met die infrastructuur rekening gehouden wordt bij toekomstige ontwikkelingen. Het aantal te bouwen woningen is niet strijdig met de beperkingen die door de wetgever worden gesteld binnen de kaders van het Nationaal Landschap, waarbij rekening wordt gehouden met de afspraken die hierover zijn gemaakt binnen de regio en met de provincie. Eén en ander geldt expliciet voor de uitbreidingsplannen Zuidoostbeemster I en Middenbeemster het vierde kwadrant.

De hele verklaring staat trouwens gepubliceerd op de site van de Gemeente Beemster.

Aanleiding van deze conferentie was de rapport/nota gestuurd naar de UNESCO waarin de bedreigingen: massale woningbouw, niet-passende bouwstijlen, groei en vestiging grote bedrijven, aantasting forten enz. enz. waren opgesomd door de groep Bewoners Netwerk Beemster en Initiatiefgroep Manifest Bewoners Beemster aan de WHO (World Heritance Organisation) hadden gezonden. De protestgroepen vinden dat met het bouwen van 700 woningen in Zuidoostbeemster de Beemster groot risico loopt haar status als werelderfgoed te verliezen.
De WHO had op zijn beurt het Ministerie gevraagd deze zaak eens uit te pluizen en die in het onderhavige rapport 'State of Conservation' vastgelegd. Over het algemeen blijken de plannen voor uitbreiding niet de bouwdrift van Beemster te belemmeren. Alleen worden er vraagtekens gezet bij de hoogte van de te bouwen woningen en de nieuwbouw van de Cono. Met andere woorden: de WHO blijft wel een oogje in het zeil houden, maar of dit gevolgen zal hebben???

Wethouder Hefting was aanwezig om vragen te beantwoorden. Omdat geen van de aanwezige journalisten nog inzage in het rapport had gekregen, bleven die op een paar uitzonderingen na, achterwege. Alleen werd gevraagd naar de hoogte van de te bouwen huizen, waarop het antwoord luidde, dat alleen nog de te bebouwen plekken waren aangegeven en er nog geen bouwplan was gemaakt. Het rapport is vrij lijvig en in het Engels gesteld en dat heeft dus ook wel een flink bestudering nodig. Een andere vraag of -waar de gemeente thans beschikt over moderne audio- en videoapparatuur- deze persconferentie ook via internet te volgen zou zijn, hetgeen niet het geval bleek.

Wel waren - overigens niet bij de persconferentie uitgenodigd- aanwezig vertegenwoordigers van de beide protestpartijen Renny Ernsting, Marjan Segers en Dick Ernsting. Zij gaven in begrijpelijk Nederlands aan, dat de Beemster zich toch op erg glad ijs bevindt en dat bouwplannen voor Beemster projecten blijkbaar vooral 'eigentijds' moeten zijn. Ze noemden als afschrikwekkend voorbeeld maar weer de afschuwelijke, totaal niet in het dorpsgezicht passende nieuwbouw van Middelwijck.

Omhoog