Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Nieuwsbrieven 2019
 

Bewonersbijeenkomst rioolzuivering op 27 maart 2009
Door fractievoorzitter Nico de Lange

Op 25 maart ben ik op uitnodiging van een omwonende van de rioolzuivering aan de Zuiderweg op een informatiebijeenkomst geweest.
De uitnodiging is door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier verzonden.
De informatie had betrekking op capaciteit uitbreiding van de zuivering met ongeveer 20%.
Hiervoor zal een extra silo worden gebouwd.
De omwonenden, een 40 in aantal, konden zich merendeel vinden in deze noodzakelijke uitbreiding door meer aanvoer vanuit Purmerend maar ook toekomstige aanvoer door woningbouw in o.a. Zuidoostbeemster.
Wel is aandacht gevraagd om (verkeers) overlast tijdens de bouw tot een minimum te beperken.
Door een technische calamiteit in Purmer-Noord was juist in het weekeinde voor deze bijeenkomst veel overlast door af en aanrijdende vrachtwagens met riool slib.

Vestiging werf.
Meer commotie ontstond door de informatie over het vestigen van een werf voor materieel op het zuiveringsterrein.
Het HHNK is na een zoektocht voor het vestigen van een nieuwe werf uiteindelijk terechtgekomen op de zuivering aan de Zuiderweg.
Dit zou een centrale werf worden voor een gebied grofweg vanaf Alkmaar tot Amsterdam-Noord.
Hierdoor worden enkele kleinere werven in de omgeving afgestoten o.a. Kwadijkerlaan in Zuidoostbeemster en ook de werf aan de Molendijk nabij Schermerhorn.
Deze vestiging zal een oppervlakte van 1 HA in beslag nemen waarvan 7500 M2 verhard terrein en 2500 M2 bebouwing.
Voor alle aanwezigen was dit een stap te ver. En ik denk terecht.
De aanwezige wethouder van de gemeente Beemster de hr. Jan Klaver kon melden dat een principe verzoek van het HHNK inzake is gehonoreerd.
Waardoor in de loop van 2009 een concrete aanvraag zal worden ingediend.
De verwachting is dat vele verkeersbewegingen de Zuiderweg in Zuidoostbeemster nog meer zal belasten en dat kan er niet meer bij.
De route voor vrachtverkeer via de Middenweg naar de N-244 is er een met drempels en wordt door aanwonenden ook gezien als overlast door o.a. trillingen.

In gesprekken na de bijeenkomst met aanwezigen proefde ik veel weerstand tegen deze plannen en met deze bagage en de toezegging in de raad van 26 maart vragen aan het college te zullen stellen ben ik huiswaarts gekeerd.
Ik zal de ontwikkelingen op de voet volgen en in ieder geval het college de volgende vragen voorleggen:

1) Is er een principe toezegging tot vestigen van de werf op de zuivering in ZOB ?
2) Kan deze afwijkende bestemming plaatsvinden op de reguliere bestemming van de zuivering?
3) Is dit de bevoegdheid van het college?
4) Zoja, overweegt u dit in de commissie Grondgebied te agenderen? (gevoelige zaken).

In het verslag van de raadsvergadering van 26 maart zal ik terug komen op de beantwoording

Omhoog