Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Nieuwsbrieven 2019
 

Raad Beemster steunt unaniem initiatief voorstel BPP
28-09-2009

Het is alweer enige tijd geleden dat u iets heeft vernomen van uw fractievoorzitter BPP.
Een van de redenen is het zomerreces maar daarnaast wordt er behoorlijk tijdsbeslag gelegd op zowel privé werkzaamheden alsmede het bestuurswerk.
Maar met wat schikken en goed teamwerk van bestuur en (steun)fractie komen we er wel doorheen.

Enige weken geleden heeft de fractie BPP bij de fracties van PvdA, VVD en CDA een concept initiatief voorstel gedeponeerd met als onderwerp een 11 tal beleidspunten die vorm zouden kunnen geven aan een ontwerpmodel tot ambtelijke samenwerking in een groter verband als we tot nu in beeld hebben gehad.
Dit vervolg op de nota “Kwaliteitstoets” is tijdens de Algemene beschouwingen op 2 juli door onze fractie toegezegd.
Dit initiatief voorstel is in de raadsvergadering van 24 september behandeld.
Op enkele aanpassingen na is ons voorstel door de raad unaniem aangenomen en daar hebben we een bijzonder goed gevoel over.
Tevens is besloten een commissie samen te stellen die de opdracht krijgt om bij drie externe adviseurs offerte te vragen voor het onderzoeken van de mogelijkheden om met omliggende  gemeenten tot een robuuste gezamenlijke ambtelijke organisatie te komen.
De ambtelijke organisatie dient een servicegebied met een realistisch aantal inwoners te beslaan en moet in staat zijn om de doelstellingen te realiseren, zoals genoemd in het rapport Kwaliteitstoets gemeente Beemster.
Dit zal uiteindelijk moeten leiden tot een ambtelijk model met behoud van bestuurlijke zelfstandigheid.
BPP streeft, zoals u weet, al jaren naar een vorm om de zelfstandigheid te behouden.
Een persbericht zoals vandaag uitgegaan vermeld de doelstelling en de samenstelling van de commissie.
Met deze opdracht leggen we onszelf als gemeente een zware taak op maar met het doel in het vizier, een zelfstandig Beemster, is het een grote uitdaging deze klus te klaren.
Het persbericht zoals vandaag uitgegaan leest u direct hieronder.

Alle andere onderwerpen die zijn behandeld tijdens de raadsvergadering kunt u zien en beluisteren via de website van de gemeente.
Vanaf 02-07-09 kunt u de commissie en raadsvergaderingen live volgen en op latere tijdstippen opvragen.
Zie www.beemster.net  rechtsonder klikken op: “LIVE BEELDEN RAADSZAAL”  u kunt per agendapunt selecteren.

Tot zover, binnenkort weer een nieuw onderwerp.
Wilt u reageren of heeft u een vraag, aarzel niet:                                                                                   Telefoon: 06-53624147 of mail naar woud51@kpnplanet.nl

Met vriendelijke groet,
Nico de Lange fractievoorzitter.

Omhoog