Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Verkiezingskrant '18

Archief

 
 

Gedwongen huwelijk

In Binnenlands Bestuur 0309 wordt melding gemaakt van het vernieuwde beleidskader gemeentelijke herindeling. Een duidelijk stuk over een duidelijke aanvulling op bestaand beleid: ‘Van onderop’ betekent niet langer dat alle betrokken gemeenten het eens hoeven te zijn. Aan de zes criteria die indertijd door minister Remkes zijn gesteld wordt niet getornd.
Gedeputeerde Heller van Noord-Holland vindt dat ‘Den Haag’ niet moet morrelen aan provinciale voorstellen. Hij vraagt het vertrouwen dat de provincies het herindelingproces goed uitvoeren. Een bijzondere gedachte. De gedeputeerde vraagt feitelijk een belangrijk onderdeel van het proces buiten werking te stellen, namelijk de democratische controle. In zijn voorstel gaat herindeling in de toekomst niet meer inhoudelijk worden beoordeeld door de Tweede Kamer, Daarmee zegt hij dat de volksvertegenwoordiging die over herindeling moet besluiten alleen maar ja mag zeggen..

Ter discussie staat de kennelijk gewenste vorming van een sterke plattelandsgemeente in het groene gebied tussen Alkmaar en Purmerend. Drie gemeenten geven aan in de toekomst niet meer in staat te zijn hun taken zelfstandig uit te voeren. De vierde, gemeente Beemster, ligt centraal in het gebied en is sinds 1612 een bestuurlijke eenheid. Een hechte en trotse samenleving, een gemeente die financieel gezond is en hoog scoort in tevredenheidonderzoeken. Wij wachten vol vertrouwen de uitkomst af van de door de gemeenteraad opgedragen Kwaliteitstoets, een eigen invulling van het instrument bestuurskrachtmeting met veel aandacht voor de mening van burgers en organisaties. De gemeenteraad van Beemster wijst gemotiveerd het opgaan in een groter, anoniem geheel af.
Het gaat hier over Unesco Werelderfgoed De Beemster. De opdracht die het gemeentebestuur van Unesco heeft, het bewaren en bewaken van de universele waarden, kan naar onze mening het beste worden vervuld door de grenzen van de polder blijvend te laten samenvallen met de bestuurlijke entiteit die De Beemster sinds de aanleg bijna 400 jaar geleden, is.

De door drie gemeenten ervaren problemen kunnen op meerdere manieren worden opgelost, maar deze herindeling lijkt een doel op zichzelf te zijn geworden. Bestaande regiogrenzen, zoals die van de Veiligheidsregio en de Stadsregio Amsterdam, worden genegeerd. Hoe kun je dan voldoen aan regionale samenhang en evenwicht (criterium 5)?
De beoogde nieuwe gemeente zou niet meer dan 26.000 inwoners op ruim 21.000 hectare bevatten. Met het westen gericht op Alkmaar en het oosten op Purmerend kun je niet spreken van interne samenhang (criterium 4). Gedeputeerde Heller heeft eerder aangegeven dat met deze herindeling nog geen duurzame oplossing is ontstaan (criterium 3). Beemster is van mening dat haar unieke positie moet (kunnen) leiden tot een unieke en duurzame oplossing.

Han Hefting, wethouder Beemster Polder Partij
Jan Klaver, wethouder VVD
Mia Ruys-Buskermolen, wethouder CDA

Omhoog
Omhoog