Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Nieuwsbrieven 2019
 

College van B&W
Portefeuilleverdeling college van
burgemeester en wethouders van Beemster

 

Burgemeester
A.J.M. van Beek
J.R.P.L. (Jos) Dings
wethouder PvdA/Gr.L

A. (Aagje) Zeeman
wethouder CDA
D.J. (Dick) Butter
wethouder VVD
De raads- en commissievergaderingen kunnen via internet worden gevolgd.
Omhoog