Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Nieuwsbrief nr. 9 - september 2017
 Hoe moet het nu verder met de Nederlandse veehouderij?

Deze parallel mag je trekken nu de provincie Noord-Brabant heeft gekozen voor strengere milieumaatregelen en een versnelde transitie naar een duurzame veehouderij.
De gestelde doelen met afspraken rond het terugdringen van uitstoot van stikstof in 2028 moeten nu al in 2022 middels strengere milieuregels worden gehaald.  

 

Lees verder Nieuwsbrief nr. 9 van september 2017