Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

BPP uw partner in zelfstandigheid!

Het team Beemster Polder Partij wenst alle Beemsterlingen een voorspoedig 2017

 Beemster gasvrije gemeente in 2030?

Het gas raakt op, Co2 uitstoot moet omlaag, in 2024 asbestvrije daken,
in 2025 enkel nog elektrisch rijden, Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2025 afronden waardoor aanleg riolering, of alternatief, in buitengebied. Dan hebben we het nog niet over de oplossing die gezocht moet worden om Breedband door de polder aan te leggen met 100% dekking.
Hier een greep uit onderwerpen die in de nabije toekomst onderdeel uit gaan maken van de samenleving.
Hoe reëel is dit, wat gaat het kosten, wie gaat dat betalen?
Die vragen mag je je gaan stellen wanneer al deze wensen uitgevoerd moeten gaan worden binnen de daarbij genoemde termijnen. Lees meer in Nieuwsbrief nr. 1 van 2017