Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

Nieuwsbrief nr. 11 - november 2017
.
Samen……Leven!
Aan de inwoners van Beemster


Met deze nieuwsbrief wil de BPP duidelijk maken niet langer in gescheiden programma’s te denken bij het besturen van een gemeente. Dit ontschotten, of anders gezegd stoppen met per thema denken, moet dus niet alleen plaatsvinden in het programma Beemster Samenleving. Het moet verbonden zijn met programma’s Wonen, Duurzaamheid, Omgeving, Veiligheid en Werken. Door in te zetten op preventie en het daarin betrekken van deze programma’s dienen op termijn structurele effecten te worden bereikt. Die effecten zijn bij ‘n één programma-benadering niet of pas veel later te bereiken. Om het denken daarover structureel te beïnvloeden dient dan ook met andere meetfactoren dan financieel gerichte kengetallen te worden gewerkt. Perspectief, erbij horen en geluk zullen ook moeten worden gemeten. De eerste kans om dit toe te passen is de woonagenda. Daarna kun je afspreken waar het een eerste keer praktisch wordt uitgevoerd. Lees verder


Lees ook de voorgaande Nieuwbrieven van 2017