Beemster Polder Partij
Een dijk van een partij!

 

 

 

 

BPP uw partner in zelfstandigheid!'

 

Nieuwsbrief nr. 4: Corridorstudie A-7 Amsterdam-Hoorn!

Doel: “Verbeteren van de bereikbaarheid in de corridor (verbinding) Amsterdam- Hoorn om daarmee een bijdrage te leveren aan de ambities van rijk en regio, zoals het versterken van de economische concurrentiepositie en het zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving”.

De bereikbaarheid in bovenstaand gebied staat onder druk. De genomen maatregelen in de afgelopen jaren hebben niet geleid tot een afname van de filedruk.
De verwachting is dat na 2020 de filedruk verder zal toenemen. Daarom is de corridorstudie Amsterdam-Hoorn opgezet.

Lees verder Nieuwsbrief nr. 4 van 2017